Svømning

Hvad er SWIMMERS?

SWIMMERS er et koncept, et ønske om at skabe et uforpligtende fællesskab for alle åbent vand-svømmere i Danmark.

SWIMMERS skal tiltrække både de rutinerede åbent vand-svømmere, de selvorganiserede motionssvømmere samt nybegyndere. Ideen med SWIMMERS er at få flere voksne selvorganiserede svømmemotionister organiseret i en form for uforpligtende fællesskab og via disse fællesskaber tiltrække nye svømmere til sporten. Samtidig ønsker vi at gøre ”Bevæg dig for livet”- projektet mere synligt.

Der er plads til alle, som kan se fordelene ved at være en del af et større fællesskab. Det er gratis at være med. Konceptet består af fem indsatser, som tilsammen udgør Bevæg dig for livet - SWIMMERS:

  • En SWIMMERS gruppe på Facebook

I facebookgruppen: ’SWIMMERS – Et svømmefællesskab for alle’ kan medlemmer af gruppen kommunikere med hinanden og fx lave trænings- og eventaftaler. Ambassadører lægger relevant information og billeder op i gruppen. Derudover oprettes der begivenheder, så man kan se, hvilke events BDFL SWIMMERS deltager i samt hvor, der er lokale SWIMMERS fællestræninger og begivenheder. Der er endvidere en lukket Facebook-gruppe for SWIMMERS ambassadører.

  • SWIMMERS ambassadørnetværk

SWIMMERS ambassadører er de gode forbilleder. Det er de aktive lokale ildsjæle. Vi vil gerne understøtte det lokale arbejde ved at have en tættere kontakt. Samtidig hber vi, at mange kan se en fordel ved at få tæt kontakt til en organisation, der kan yde faglig sparring og praktisk hjælp - også til frivillige lokale fællesskaber.

  • Lokale SWIMMERS fællestræninger og begivenheder

Lokale ambassadører arrangerer og inviterer til åbne fællestræninger i deres lokalområde henover sommeren. Med ”åbne” menes et annonceret arrangement, med FB tilmelding, som offentliggøres i SWIMMERS gruppen. Dette skal ske minimum én gang hos hvert lokalt fællesskab. Desuden forpligter ambassadører sig derudover til at arrangere minimum et event i forbindelse med Open Water Week hvert år. Betingelserne for aftalen herom fremgår nedenfor.

  • SWIMMERS zoner til open water events

Beachflag og/eller event pavillon markerer området efter aftale med de lokale løbsarrangører. SWIMMERS zonen er ”sikker grund” for nybegyndere og selvorganiserede. Her mødes man før og efter løbet. Det er det fælles klubhus, når man er ude.

  • SWIMMERS svømmeudstyr og merchandise

Der er udviklet særligt SWIMMERS beklædning. SWIMMERS ambassadører vil, når en aftale er indgået, modtage et sæt profilbeklædning gratis, så ambassadører er genkendelige i deres funktion.