Svømning

Sådan søger I midler til aktiviteter

Fundraising er ofte nødvendigt for at skaffe midler til nye aktiviteter, udstyr og projekter. At fundraise handler om at have den rigtige ide og præsentere den på den rigtige måde på det rigtige tidspunkt.

Arbejdet med at skaffe midler til nye aktiviteter kan med fordel opdeles i en række nødvendige trin. Nedenfor har vi forsøgt at definere nogle af de vigtigste skridt i fundraising processen.

Afdæk mulige fonde

Start med at lave en bruttoliste med fonde, som kunne være en mulighed. Søg på nøgleord, der har med jeres projekt at gøre, fx fond + inklusion, fond + sundhed, fond + medborgerskab, idræt, forening, facilitet eller andet. Der vil være en række fonde, der overordnet støtter et eller flere af disse områder, og det kan I læse mere om i fondens fundats (værdigrundlag).

For at finde relevante fonde kan I også bruge databaser og håndbøger. Her vil vi især fremhæve Legatbogen, som er godt værktøj, der samler oplysninger om samtlige danske fonde og offentlige puljer. Bemærk at det koster penge at få adgang til oplysningerne i Legatbogen, men den pris kan vise sig at være godt givet ud.

Der er mange millioner at søge om i private fonde. Nordea-fonden uddeler hvert år ca. 500 millioner kroner til projekter, som fremmer det gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Tilsvarende har Trygfonden de seneste år anvendt 600 millioner kroner om året på projekter inden for kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel.

Udvælg relevante fonde

Nærlæs fondens fundats

Fundatsen er fondens værdigrundlag. Det er her, I kan komme nærmere fondens formål, prioriteringer, indsatsområder osv. Det kan være en god ide at ringe til fonden og tale med dem, om jeres projekt er støtteberettiget hos dem.

Fondens værdier i praksis

Mange større fonde vil på deres hjemmeside give eksempler på tidligere støttede projekter, og nogle har sågar lister med alle tidligere projekter. Dette kan give jer en ide om projektets karakter passer ind i de rammer.

Personlig kontakt – gå i dialog med fonden

Giv dem et kald, så I kan få svar på de spørgsmål, I måtte have.

Mange fonde vil være behjælpelige med at kvalificere jeres projekt. De lever netop af at støtte foreninger som jer. 

Det er en god ide at undersøge, om der er medlemmer i foreningen, som kender nogle af fondens bestyrelsesmedlemmer. Den direkte eller indirekte kontakt ind i fondens bestyrelseslokale kan være afgørende og ikke mindst afklarende i forhold til aktuelle prioriteringer. 

Hvad støtter fonden ikke

Vær opmærksom på, at der vil være ting, som den specifikke fond ikke ønsker at støtte. Det kan fx være udgifter til administration, drift, studierejser, faciliteter osv. Er I i tvivl, så ring til fonden, og spørg dem.

I gang med ansøgningen

Når I har fundet frem til et mindre antal fonde, som passer til jeres projekt og kommende ansøgning skal I i gang med det vigtigste skridt i processen - nemlig selve ansøgningen.

I må ikke sende den samme ansøgning til alle fondene, men I kan godt genbruge cirka 80 procent af jeres standardansøgning. De sidste 20 procent er dem, hvor I skriver direkte til den specifikke fond og målretter jeres projekt til fondens værdier og prioriteringer.