Svømning

Hvordan skal saunaen holdes åben?

Klubkultur, låsesystem og opbakningen fra frivillige spiller ind, når vinterbadeklubber skal beslutte, hvor meget saunaen skal være åben, og om medlemmer skal kunne booke saunaen på egen hånd.

Af Jonna Toft, journalist

Når en vinterbadeklub åbner døren til en ny og ofte længe ventet sauna, sker der som regel to ting: Nye medlemmer strømmer til, og der bliver brug for mere saunatid.

Men hvordan skal saunaen egentlig holdes åben? Skal den være i brug så meget som muligt? Skal medlemmerne kunne booke saunaen på egen hånd til private svedeture? Eller skal klubben prioritere fælles åbningstider med et vist fremmøde, så medlemmerne lærer hinanden at kende og der udvikles et fællesskab?

Det afhænger af flere faktorer: Antallet af frivillige, der vil åbne og lukke for saunaen. Låsesystemet. Og foreningens kultur og ånd. Jørgen Hedevang, formand for sammenslutningen Vinterbadeforeninger i Danmark, siger:

”Der er masser af liv i de lokale diskussioner om saunaåbningstider. De hærdede badere fnyser nogle gange over, at en sauna skulle være nødvendig for vinterbadere, men i takt med, at vinterbadning er blevet mere populært og nye klubber spirer frem, er behovet for saunaer steget. Det er vidt forskelligt, hvordan klubberne gør, men det afgørende er ofte traditionen og rytmen i klubben. Det er bestyrelserne bevidste om.”

Hvor meget solo og hvor meget fælles?

Hvis foreningen har fået en sauna, er det altså tid for en diskussion blandt bestyrelse og medlemmer om, hvordan klubben skal prioritere.

Skal fællesskabet og den fælles saunatid prioriteres højt? Hvordan?

Skal medlemmerne der ud over kunne booke saunaen på egen hånd? Skal andre medlemmer have adgang til saunaen imens, eller er det ok med lukkede saunagrupper?

Og hvor meget saunatid kan der afsættes til det?

Vi har talt med tre forskellige vinterbadeklubber, der giver adgang til deres sauna på vidt forskellig vis. I denne artikel kan du læse om Odder Vinterbadeklub ved Rude Strand og ’Vikingeforeningen Morgenbaderne ved Ballehage Søbad’ nær Aarhus. Den tredje forening, Nappedam Vinterbadere i Kalø Vig, kan du læse om her:

Saunaen er bygget af knofedt og stellet fra en campingvogn

Låsesystem, nøgleboks eller kode

Næsten uanset, hvordan I ønsker at holde saunaen åben, findes der låsesystemer, der kan håndtere det.

Nogle foreninger, fx Odder Vinterbadeklub, bruger et digitalt låsesystem fra fx Ipassan eller Ruko. Man kan også få løsninger, der betyder, at saunaen kan tændes hjemmefra med et opkald eller en sms til et særligt nummer.

Andre steder sværger man til en gammeldags nøgle i en snor og en nøgleboks ved saunadøren. Sådan foregår det hos Nappedam Vinterbadere. Her er både fælles saunatid og en mulighed for, at medlemmerne kan booke saunaen under mere private former.

Atter andre bruger en kodelås og sender koden på en mail til de frivillige, der skal åbne og lukke saunaen. Sådan foregår det i Vikingeforeningen Morgenbaderne ved Ballehage Søbad.

Digital løsning betyder mindre behov for mange frivillige

Der er 15-20 km østjysk kystlinje imellem Odder Vinterbadeklub ved Rude Strand og Vikingeforeningen Morgenbaderne ved Ballehage Søbad. Deres håndtering af saunaen er vidt forskellig:

Odder Vinterbadeklub er fra 2013 og fik egen badeanstalt i 2018. Her bruger man et digitalt låsesystem fra Ipassan: Hvert medlem får en kodet brik mod et depositum, og brikken åbner dørene til sauna, omklædning mv.

Anlægget er åbent for medlemmerne i et fast tidsrum om formiddagen og igen om eftermiddagen eller aftenen, skiftende på ugedagene. Medlemmerne kan ikke booke saunaen på andre tidspunkter. I de perioder, hvor medlemmerne ikke bruger anlægget, er det muligt for andre foreninger at leje sig ind.

”Vi er meget glade for låsesystemet. Det gør det muligt for os at tracke antallet af brugere over dagen, så vi kan følge medlemsstrømmen og tilpasse åbningstiderne efter det,” fortæller formand Mia Stephansen.

”Desuden sikrer systemet, at kun betalende medlemmer går ind. Hvis et medlem ikke afleverer sin brik ved udmeldelse, kan vi låse brikken, så den ikke fungerer til anlægget. Vi kan også ’slukke’ for bortkomne brikker, uden at det påvirker resten af systemet,” forklarer hun.

Samtidig betyder det elektroniske låsesystem, at der ikke er brug for et stort antal frivillige til at åbne og lukke for saunaen.

”Det ville være svært for os at skaffe et tilstrækkelig stort antal frivillige til den opgave. Saunaen er åben to gange dagligt i to timer hver gang på de fleste dage, så det ville være en stor opgave. Men vi har nu også tænkt låsesystemet ind i vores anlæg fra starten. Vi bruger bl.a. frivillige kræfter, når vi har arbejdsdag, og der er god tilslutning. Den daglige rengøring har vi et par ansatte unge til at stå for,” fortæller hun.

Odder Vinterbadeklub har 300 medlemmer og en venteliste, der p.t. er lukket for tilgang. Den første søndag i hver måned holder klubben fælles badning med kaffe, brød og hygge, hvilket dog har været aflyst under coronanedlukningerne og nu så småt er i gang igen.

Morgenbadeklub med masser af frivillige

Ved det lille næs Ballehage er der morgenkaffe og badehygge med udsigt ind over Aarhus hver morgen i ’Vikingeforeningen Morgenbaderne ved Ballehage Søbad’s ret begrænsede åbningstid.

Foreningen blev stiftet i 1994, men har rødder tilbage i 1950’erne, og den er udelukkende drevet af frivillige; Bestyrelse, en gruppe ansvarlige for fuldmånebadning, op mod 20 rengørere og knap 20 ’åbnere og lukkere’, der i et sindrigt system sørger for, at badehuset åbner kl. 06 hver morgen og lukker igen kl. 8.30 på hverdage og kl. 9.30 i weekender. Saunaen tændes og slukkes automatisk.

Her hersker ’Ballehageånden’, og den værner bestyrelsen om, fortæller formand Runa Larsen:

”Alle siger godmorgen, og mange kender hinanden. Sammen ser vi solen stå op og dagen begynde. Det giver et særligt fællesskab, når vi sidder side om side foran badehuset og drikker kaffe. Man giver en hånd med, hvis der er brug for det,” siger hun.

Selv om vinterbadeklubben og kaffemaskinen var lukket og slukket under coronanedlukningerne, kom medlemmerne stadig om morgenen for at bade og snakke, dog med behørig afstand.

”Vi har nogle pejlemærker, der er overleveret fra generation til generation: Enkelhed. Regelmæssighed. Uforanderlighed. Nogle gange spørger folk, hvordan klubben skal udvikle sig, - men den skal faktisk ikke udvikles synderligt. Den skal bare være dét, den er. Vi er 550 medlemmer, og klubhusets faciliteter gør, at den ikke kan rumme flere. Vi skal kunne kende hinanden og skabe den ånd sammen, hvor alle udviser åbenhed, respekt og venlighed overfor hinanden,” forklarer hun.

Klubben har 100 på ventelisten, der p.t. er lukket for tilgang.

Badeanstalten er kommunal ejet, og klubben låner klubhuset og står for udvendig og indvendig vedligeholdelse. Selve saunaen er bygget, finansieret og ejet af klubben. Klubhus og sauna kan ikke lånes eller lejes, hverken af foreningens medlemmer eller af andre. En havsvømmeforening og en triatlonforening låner dog et rum til opbevaring af deres grej om sommeren.

”Vi lægger et stort frivilligt arbejde i at forbedre, male, lappe og reparere på huset. Jeg frygter, at den indsats ville ebbe ud, hvis andre foreninger kunne bruge huset,” siger Runa Larsen.

”Vi er ikke interesserede i, at medlemmerne skal kunne åbne saunaen på egen hånd. Vi er morgenbadere, og vi ønsker at bevare fællesskabet om morgenbadning.”

Medlemmerne kommer uanset hvad

Den enkelte vinterbadeklubs kultur, rytme og ånd er altså afgørende for, hvordan saunaen skal holdes åben, og i hvor høj grad medlemmerne kan bruge saunaen på egen hånd.

Men uanset hvilken løsning, der er valgt, så har det ikke påvirket medlemstilgangen negativt hos de tre foreninger, vi har talt med. Både i Odder Vinterbadeklub, Vikingeforeningen Morgenbaderne ved Ballehage Søbad og i Nappedam Vinterbadere er klubberne fyldt til bristepunktet.