Bevæg dig for livet

Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025. Det er målsætningen for den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie - en aftale, der går under navnet ’Bevæg dig for Livet’ og har som mål at sætte Danmark i bevægelse.

Baggrunden for Bevæg dig for livet

Nordea-fonden og TrygFonden indgår i et tæt partnerskab med DIF og DGI om at realisere de to idrætsorganisationers vision Bevæg dig for livet med stor opbakning fra Christiansborg og H.K.H. Kronprins Frederik.

Visionens ambitiøse mål er, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Ved opstarten af projektet var status, at 68 procent af befolkningen var idrætsaktive, og 41 procent var medlem af en idrætsforening.

Historisk partnerskabsaftale

Nordea-fonden og TrygFonden bidrog i de første tre år af visionsarbejdet med hver 10 millioner kroner årligt, hvor DIF og DGI i hele perioden tilsammen bidrog med 87 millioner kroner.

I starten af 2018 styrkede Nordea-fonden og Trygfonden visionen med yderligere 94 millioner kroner til den videre udvikling og implementering af indsatser, events og aktiviteter i fase to. Her bidrog DIF og DGI tilsammen med 119 millioner kroner.

I tredje og sidste fase af visionsarbejdet (forankringsfasen fra 2021-2024) lød bidraget fra fondene på 48 millioner kroner, mens DIF, DGI og visionskommunerne tilsammen bidrog med cirka 139 millioner kroner. Der er dermed tale om den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie.

"Med Bevæg dig for livet lanceres en ambitiøs målsætning, der skal gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation. Visionen er til for at erindre alle, aktive som inaktive, om, at idræt og motion er sjovt. Det byder på socialt samvær, personlig velvære og giver overskud både fysisk og psykisk. Det er en opfordring til alle danskere om at udforske glæden ved at bruge sin fysik gennem idræt og motion."

H.K.H. Kronprinsen
(Fotograf: Lars Møller)

Et hav af indsatser siden starten

Opbakningen fra Nordea-fonden og Trygfonden er afgørende for visionen om at blive verdens mest idrætsaktive nation. En vision, som skal indfris gennem tilpassede idrætstilbud til almindelige danskeres behov.

Bevæg dig for livet udviklede i de første år et hav af koncepter som Fodboldfitness, Five-a-side-håndbold og Voksenfjer for blot at nævne nogle. Mange af disse koncepter lever nu i bedste velgående i danske idrætsforeninger landet over, men borgere aktiveres også gennem lokale aktiviteter i visionskommunerne og gennem events som WeWalk og ikke mindst Royal Run.

Fra 2014 til 2022 kom der 135.000 flere voksne danskere (visionens primær målgruppe) ind i idrætsforeningerne alene i Bevæg dig for livets fokusidrætter - endda til trods for nogle svære år med corona. Og de seneste medlemstal for DIF og DGI viser, at der aldrig har været flere medlemmer i landets idrætsforeninger samlet set.

Skeler man samtidig til Bevæg dig for livets seneste idræts- og motionsvaneundersøgelse fra 25 såkaldte visionskommuner (efteråret 2023), svarede 74 procent ’ja’ til spørgsmålet om, hvorvidt de normalt dyrker idræt og motion. En undersøgelse med knap 29.000 respondenter.

Visionen er med andre ord ikke indfriet men godt på vej.