Svømning

Vandaktiviteter for voksne

Vi hjælper jer med at komme i gang med at udvikle voksensvømningen i jeres klub.

Det er aldrig for sent at begynde at svømme. For hver voksen I får lært at svømme, har I et stærkt nyt medlem. Hvem ved, måske er det vandgymnstik, crawlholdet eller jeres gode sammenhold, der får vedkommende til at blive.

Begyndersvømning for voksne er helt grunlæggende for at I kan udvide jeres rekruteringsgrundlag. I kan som klub opbygge et stærkt voksenfællesskab på mange måder, men det er helt essentielt, at voksne motionister i jeres nærområde overhovedet kan svømme. Det kan de kun få lært, hvis I tilbyder undervisning til voksne, der asldrig fik lært at svømme som børn.

Aqua Fitness og vandgymnastik er en fitnessdisciplin, der foregår i vand, og som kombinerer fordelene ved svømning med konditionstræning. Ved at tilbyde Aqua Fitness til jeres medlemmer, får i adgang til en vifte af forskellige aktiviteter, der alle tager udgangspunkt fordelene ved at motionere i vand.

I står ikke alene med den udfordring det er at udvide paletten af voksenaktiviteter. Hvis I gerne vil opbygge et solidt fundament for jeres klub på voksenområdet, så står Bevæg dig for livet - Svømning klar til at hjælpe jer.

Hvad får I ud af svømning og vandaktiviteter for voksne?

Loyale voksenmedlemmer er guld værd for jeres klub. Hvis I lykkes med at skabe stærke fællesskaber for jeres voksne motionister, vil I have en solid base, hvorfra jeres andre aktiviteter kan drives i sikker forvisning om at klubbens fundament er sikkert og godt. At undervise voksne vil også ruste jeres instruktører til at udvikle deres pædagogiske færdigheder, da voksne motionister udfordrer instruktørems undervisning på andre måder end fx børneholdene.

Udnyt udfordringen og skab den svømmeklub I selv gerne vil svømme i.

Aftalen indeholder følgende ydelser fra Bevæg dig for livet svømning til klubben:

Uddannelse: Ud fra klubbens behov og ønsker identificeres uddannelsesbehov og den rette løsning for netop jeres klub findes.

Markedsføring og kommunikation: Hjælp til markedesføring og kommunikation skræddersyet til jeres behov.

Hjælp ifm. rekruttering af instruktører: BDFL Svømning kan også assistere med hjælp til rekrutering af instruktører.

Hvordan kommer I i gang?

Hvis jeres klub gerne vil i gang med at udvikle jeres vandaktiviteter for voksne, har I mulighed for at indgå en samarbejdsaftale med Bevæg dig for livet - Svømning. Aftalen løber for een sæson ad gangen.

Hvis I ingår en samarbejdsaftele, foråpligter I jer til følgende

  • Klubben deltager med minimum 1 instruktør på relevant uddannelse
  • Klubben deltager i Swim Week med minimum ét event
  • Klubben indvilliger i at kommunikere voksen-tilbud via Bevæg dig for livet – Svømnings kommunikationskanaler (sociale medier og website)

Udfyld ansøgningsformularen så er I på vej, og vil snarest blive kontaktet af en konsulent.