Svømning

Brandmænd - Fakta og forholdsregler

Hvis man svømmer i åbent vand, vil man sandsynligvis støde på en brandmand på et eller andet tidspunkt.

Her har vi samlet nogle fakta og forholdsregler, som kan gøre mødet mindre ubehageligt.

Almindelige brandmænd i danske farvande

I danske farvande vil man typisk støde på to typer af brandmænd, der kan forårsage en beskeden smertefuld ”brændende” reaktion, hvis man som svømmer støder ind i dem. Disse er:

 • Rød brandmand, der er den største brandmand i de danske farvande. Den måler her sjældent over 35 cm i diameter, men arten kan nå over en meter i diameter og have et slæb af mere end 10 meter lange, næsten usynlige, tynde tråde med giftige nældeceller. I Danmark er den meget almindelig i alle farvande.
 • Blå brandmand, der er mindre end rød brandmand og ikke nær så udbredt som denne. Den træffes hyppigst ved den jyske vestkyst, men kan også optræde i de indre farvande.

Der er beretninger om, at den invasive art Klæbende vandmand i sommeren 2019 er nået til danske farvande (den blev bekræftet i Sverige i sommeren 2018). Denne gople er meget mindre end både rød og blå brandmand, men besidder en særdeles stærk gift. Rådene vedr. møde med almindelige brandmænd gælder også disse, men vær opmærksom på kraftigere symptomer.

Andre gopler ved de danske kyster

 • Vandmand er glasklare og kan normalt ikke forveksles med brandmænd. Vandmanden har også nældeblærer, men brænder ikke mennesker.

Af og til findes også andre gopler opskyllet på stranden. Kompasgoplen foretrækker ret salt vand og ses især i Nordsøen, Skagerrak og det nordligste Kattegat. Det samme gør sig gældende for Lungegoplen. Derfor ses disse arter oftest opskyllet i strandkanten langs Jyllands vestkyst. Ingen af disse arter “brænder” i modsætning til rød og blå brandmand.

Mødet med en brandmand

En brandmands gift dannes i nældeceller på dens lange fangtråde. Berøres fangtrådene udløser nældecellerne en lille modhagebeklædt giftnål, der sprøjter en lammende gift ind i offeret. Det svier i huden og giver en ”brændende” fornemmelse, som kan være smertefuld og i værste fald udløse muskelkramper med risiko for drukneulykker. Selv løsrevne tråde kan stadig brænde, så man skal være forsigtig ved badning, specielt sidst på sæsonen, hvor havstrømmene bringer brandmændene tæt på kysterne.

Brandmanden foretrækker koldt vand, og opholder sig derfor oftest på dybt vand. Ved fralandsvind føres det varme overfladevand til havs og erstattes af det nedefra kommende koldere vand – og derved dukker flere brandmænd op ved kysten.

Symptomer

Almindelige tegn og symptomer ved berøring af en brandmand inkluderer:

 • Brændende, sviende og stikkende ubehag eller smerte, eller huden kan blive følelsesløs. Smerten holder som regel op i løbet af en halv til to timer.
 • Røde, brune eller purpuragtige spor på huden, som opstår nogle minutter efter berøring og forsvinder i løbet af nogle timer.
 • Smerten efterfølges af kløe og hævelse, og der kan udvikles blærer i hævelserne.
 • Slagsmerter, der stråler ud fra det berørte sted

Alvorlige reaktioner efter berøring af en brandmand ses sjældent. Reaktionerne kan påvirke flere kropssystemer. Disse reaktioner kan forekomme hurtigt eller flere timer efter stikkene. Tegn og symptomer på svære allergiske reaktioner inkluderer:

 • Vejrtrækningsproblemer
 • Hjertebanken
 • Mavesmerter, kvalme og opkast
 • Hovedpine
 • Muskelsmerter eller spasmer
 • Svaghed, døsighed, besvimelse og forvirring
 • Forsinket overfølsomhedsreaktion med blærer, udslæt eller anden hudirritation en til to uger efter stik

Alvorligheden af ​​en reaktion afhænger af:

 • Type og størrelse af brandmand
 • Din alder, størrelse og sundhed
 • Hvor længe du blev udsat for påvirkning af brandmanden
 • Hvor meget af din hud er påvirket af stik

Ved alvorlige reaktioner skal du ringe 1-1-2.

Behandling

Brandmænd efterlader tusindvis af giftnåle i huden hos den uheldige svømmer. Undgå at gnide på huden, da det vil øge udskillelsen af gift.

 • Bliv nede i vandet i sikker afstand fra brandmanden og forsøg at skylle giftnålene væk uden at gnide på huden
 • Lykkes det ikke at skylle trådene væk, kan du forsøge at skrabe brandtrådene af, men du kan risikere at gøre skaden værre. Har du en pincet til rådighed, er det en mere skånsom metode. Undgå at få trådene på hænderne
 • Ender du med at måtte skrabe giftnålene væk, så skaf en flad genstand - et kreditkort eller ispind - og brug den til at skrabe splinterne væk. Skrab i samme retning hele tiden, så du ikke masserer giftnålene længere ind, og tør brandtrådene af i noget stof efter hvert strøg
 • Huden kan skylles med 5 % eddikesyre. Undgå at bruge ferskvand til at skylle såret med, hvis ikke alle gifttrådene er fjernet, da dette kan frigøre mere gift fra nældecellerne

Lindring af symptomer*

 • Du kan dæmpe kløe og allergiske reaktioner med antihistaminer, som du kan købe i håndkøb på apoteket (fx Benadryl el. Vialerg)
 • Lokalbedøvende lidokain creme, som du kan købe i håndkøb (fx Xylocain) kan dæmpe smerten. Dette bør du kun bruge, hvis al giftstof er fjernet fra huden

* KILDE: sundhed.dk & apoteket.dk