Svømning

10 gode råd, hvis I vil sætte en mobil sauna op

God forberedelse og en vis tålmodighed er godt at have for vinterbadeklubber med hede saunadrømme. Læs her, hvordan I kommer i gang.

Af Jonna Toft, journalist

1. Hvem ejer grunden?

Første skridt er at finde ejeren af det areal, hvor I gerne vil placere en mobil sauna. Området kan være ejet af kommunen, Naturstyrelsen, ministerier, Forsvaret eller andre offentlige myndigheder, men størstedelen af de danske kyststrækninger er ejet af private eller grundejerforeninger.

Hvis området har et matrikelnummer, kan I finde det på Geodatastyrelsens Matrikelkort

Derefter kan ejeren muligvis findes via Erhvervsstyrelsens side Boligejer.dk

I kan også finde en række oplysninger om arealet via Kortviseren hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Nogle områder står blot markeret som ’strandbeskyttelseslinje’ uden ejerangivelse. Her kan kommunens teknik- og miljøforvaltning som regel fortælle, om kommunen eller Naturstyrelsen ejer arealet.

2. Vælg én person til at varetage al kontakt

Vælg én person, typisk en i bestyrelsen eller i et saunaudvalg, til at varetage kontakten med ejer og myndigheder. Så har I al viden samlet ét sted, og jeres samarbejdspartnere ved, hvem de kan henvende sig til.

3. Tag kontakt til grundejeren

Ejeren af grunden skal give lov til, at I kan sætte en mobil sauna op. Uden ejerens tilsagn kan myndighederne ikke give lov. Ejeren kan fx være kommunen, Naturstyrelsen eller en privat grundejer - størstedelen af kysten er ejet af private.

Er kommunen ejer, kontaktes teknik- og miljøforvaltningen.

Er Naturstyrelsen ejer, kontaktes en af Naturstyrelsens 16 lokale enheder

4. Skab god kontakt til kommunen

Kommunen er indgangen til at få lov at sætte en mobil sauna op. I Teknik- og Miljøforvaltningen ved de, hvilke regler der gælder for det område, I har i søgelyset, og de ved, om I skal søge Naturstyrelsen og Kystdirektoratet om tilladelser. En god kontakt her er meget værd.

5. Hvordan er reglerne for adgang til området?

Orientér jer i, hvordan reglerne er for færdsel på området. Strande er åbne for alle, men ved ophold på stranden skal I fx holde 50 m afstand til bebyggelse. Læs mere: Naturen må gerne betrædes

6. Hvad siger lokalplanen?

De fleste kommuner har en oversigt over de gældende lokalplaner på deres hjemmeside. Find den lokalplan, der gælder for jeres område, og se efter, om der skulle være arealer langs kysten, der kan bruges til foreningsaktiviteter. Det kan fx gælde på p-pladser, og det giver jer en genvej til at få lov at sætte en sauna op dér.

7. Besøg lignende vinterbadeklubber

Tag ud og besøg andre vinterbadeklubber med mobil sauna: Hør, hvordan de driver saunaen, hvilke udfordringer de har, og hør deres gode råd. Erfaringerne kan gøre jeres projekt dobbelt så godt.

8. Er der oplagte samarbejdspartnere?

Er der andre foreninger i området, I kan gå sammen med? Kajakklubben, SUP-foreningen, havsvømmerne, triatleter eller andre? Hvis I er flere foreninger, der går sammen om en sauna, taler I med en stærkere stemme over for kommunen og de andre myndigheder. Desuden kan samarbejdet om en mobil sauna måske udvikle sig til et samarbejde om blivende faciliteter.

9. Gør forarbejdet godt

Forbered ansøgningerne grundigt til kommune, Naturstyrelse og Kystdirektorat. Jo mere, I ved på forhånd om, hvilken sauna I ønsker, hvordan I vil drive den, hvor åben den skal være for andre, og hvordan den skal finansieres, jo bedre. Læs mere om processen:

10. Vær tålmodig og fejr de små sejre

Det kan tage tid at få tilladelse fra kommune, naturstyrelse og Kystdirektorat til at sætte en mobil sauna op. Kystdirektoratet har en sagsbehandlingstid på 9-10 måneder. Her er det et langt, sejt træk, der skal give resultater. Så husk at fejre de små sejre undervejs.

 

Kilder: De gode råd bygger på interviews med Friluftsrådet, Lokale og Anlægsfonden, Kystdirektoratet og Naturstyrelsen.