Svømning

YouTurn – et tilbud til motionsuvante

YouTurn er et sundhedstilbud til alle voksne i idrætsforeninger, der gerne vil skabe varige ændringer i kost- og motionsvaner. Et YouTurn-hold understøtter og motiverer motionsuvante voksne til en sundere livsstil sammen med andre.

YouTurn er holdtræning, der tilbydes af svømmeklubber og kombinerer fysisk aktivitet med foredrag om motion, sundhed og personlig udvikling. Fokus er at skabe sundere vaner på de nævnte parametre.

Forløbet kan strække sig over tolv uger, hvor deltagerne får lejlighed til at afprøve de forskellige træningsmuligheder i vand, som klubben tilbyder.
Opstart af YouTurn-hold kræver blot, at én af klubbens instruktører gennemfører YouTurn-uddannelsen.

Hvad får I ud af YouTurn?

YouTurn giver jer som klub mulighed for at tiltrække nye medlemmer, der normalt ikke dyrker motion, og som ikke er tilbøjelig til at melde sig på et af klubbens mere traditionelle motionshold.

Social profil, samfundsansvar og nye samarbejdsrelationer

I får som klub mulighed for at hjælpe motionsuvante til en sundere livsstil. Det giver jer en stærk profil som socialt ansvarlig klub.
YouTurn spiller godt sammen med kommunale indsatser på sundhedsområdet, hvor I vil kunne bidrage med et relevant tilbud. Det styrker jeres samarbejdsrelationer ind i kommune, til jobcentre og sundhedshuse.

Hvis I laver en aftale med Bevæg dig for livet - Svømning kan vi hjælpe jer med følgende:

Uddannelse: Hvis jeres klub tilmelder én instruktør på YouTurn-uddannelsen, får I en ekstra, gratis plads.

Ekstern underviser: Mulighed for underviserhjælp til de første undervisningsgange, hvor BDFL rekrutterer og aflønner den eksterne underviser.

Intro-aften: Mulighed for hjælp til opsætning og afvikling af intro-aften.

Markedsføring og kommunikation: Hjælp til markedsføring og kommunikation skræddersyet til jeres behov. Vi samarbejder med Motivu, der specialiserer sig i online markedsføring af især idrætstilbud – vi kan tilbyde jer et billigt opstartsforløb.

Hjælp til rekruttering af deltagere og kontakt til kommune: BDFL Svømning kan assistere med etablering af kontakt til kommunen, jobcenter eller sundhedshus for at få skabt kontakt til målgruppen.

Hvordan kommer I igang?

Hvis jeres klub gerne vil i gang med YouTurn har I mulighed for at indgå en samarbejdsaftale med Bevæg dig for livet - Svømning.

Aftalen løber for én sæson ad gangen og vil tage udgangspunkt i de muligheder og rammer som I har til rådighed.