Svømning

YouTurn livsstilsforløb

You Turn er et livsstilsforløb med fokus på sund livsstil, kost og motion med det formål at skabe en varig livsstilsændring for voksne. YouTurn er et stærkt tilbud til en målgruppe, der er svær at nå med traditionelle hold.

You Turn er et livsstilsforløb, der tilbydes af svømmeklubber og kombinerer træning med foredrag om motion, sundhed og personlig udvikling. Formålet er at hjælpe inaktive i gang med en sundere livsstil og skabe en varig livsstilsændring ved at have fokus på ændring af vaner.

Forløbet kan strække sig over tolv uger, hvor deltagerne får lejlighed til at afprøve de forskellige træningsmuligheder i vand, som din klub tilbyder.

You Turn-forløbet bliver afviklet af én af klubbens egne instruktører, som har gennemført You Turn-livsstilsuddannelsen.

 

Hvad får I ud af YouTurn?

You Turn giver din klub mulighed for at tiltrække og hverve nye medlemmer, der normalt ikke dyrker motion, og som ikke er tilbøjelig til at melde sig på et af klubbens mere traditionelle motionshopld.

Konceptet giver din klub mulighed for at præsentere klubbens tilbud for den nye målgruppe og skabe grobund for varige medlemskaber.

 

Aftalen indeholder følgende ydelser fra Bevæg dig for livet svømning til klubben:

Uddannelse: Hvis jeres klub tilmelder 1 underviser på YouTurn uddannelsen, får I også 1 gratis plads.

Ekstern underviser: Mulighed for underviserhjælp til første (og anden) undervisningsgang, hvor BDFL rekrutterer og aflønner den eksterne underviser.

Intro-aften: Mulighed for hjælp til opsætning og afvikling af intro-aften.

Markedsføring og kommunikation: Hjælp til markedesføring og kommunikation skræddersyet til jeres behov.

Anden hjælp ifm. rekruttering af deltagere: BDFL Svømning kan også assistere med etablering af kontakt til kommunen, eller anden inspiration til at få skabt kontakt til målgruppen.

Hvordan kommer I i gang?

Hvis jeres klub gerne vil i gang med YouTurn har I mulighed for at indgå en samarbejdsaftale med Bevæg dig for livet - Svømning. Aftalen løber for een sæson ad gangen.

Hvis I ingår en samarbejdsaftele, foråpligter I jer til følgende

  • Klubben deltager med minimum 1 instruktør på YouTurn-underviser uddannelsen
  • Klubben indvilliger i at kommunikere YouTurn-tilbud via Bevæg dig for livet – Svømnings kommunikationskanaler (sociale medier og website)
  • Klubben holder en deltagerbetaling på 995 kr. eller lavere for et 12 ugers forløb

Udfyld ansøgningsformularen så er I på vej, og vil snarest blive kontaktet af en konsulent.