Svømning

Etablering af åbent vand-bane

Naturen er Danmarks største svømmehal og træningsresurse. Åbent vand-svømmere over hele landet bruger allerede naturens faciliteter – og det er fedt. For at endnu flere skal få lyst og mulighed for at svømme med i åbent vand, kan der mange steder med fordel etableres en såkaldt åbent vand-bane / havbane.

Denne vejledning bygger på erfaringer fra etablering af åbent vand-baner flere steder i landet fx Frederikshavn, Sæby og Føns, og vil forhåbentlig gøre det nemmere for svømmeklubber, træningsfællesskaber og initiativgrupper at etablere åbent vand-baner.

Husk at etableringen af en åbent vand-bane skal ses som en proces, der kræver god tid og engagement af de involverede.

Definition: Hvad er en åbent vand-bane?

En åbent vand-bane er en markeret rute eller markeret areal, der har til formål at give svømmere en sikker rute eller et sikkert område at svømme i. Markeringen sikrer også, at andre brugergrupper er adskilt fra svømmere.

Typisk vil banen eller arealet være markeret med et antal bøjer placeret med faste intervaller, hvilket muliggør en præcis måling af den enkelte svømmers tilbagelagte distance.

En åbent vand-bane gør åbent vand-svømning både tilgængeligt og sikkert – også for nybegyndere.

Planlægning

Forud for etableringen af en åbent vand-bane går en god planlægning, hvor følgende punkter skal klarlægges og belyses:

  • Etableringssted – Hvor er det bedst? Er der særlige forhold der gør sig gældende fx fredning?
  • Fredning og naturforhold – Er hele eller dele af det område I har i tankerne fredet? Er der andre naturforhold, der skal tages med i betragtning?
  • Adgang – Skal man fx passere en mole, eller er der direkte passage til banen? Er der brug for stige?
  • Vandkvalitet – Find den aktuelle badevandsprofil på kommunens hjemmeside eller kontakte de lokale miljømyndigheder i kommunen. Er der særlige forhold, der kan påvirke vandkvaliteten? Fx tilløb fra åer, kloaker med risiko for overløb efter kraftig regn
  • Strømforhold – Det skal være sikkert for alle potentielle brugere at benytte åbent vand-banen. Banen må ikke føres med strømmen og risikere at drive væk
  • Bundforhold – Er der sand- eller stenbund? Det er vigtigt at vide i forhold til forankring af bøjer
  • Andre brugergrupper – hvem bruger ellers vandet fx joller, kajakker eller lignende? Hvilke interessefællesskaber eller interessekonflikter kan identificeres?
  • Vinter-opbevaring – En bane skal typisk opsættes om foråret og nedtages igen om efteråret – og opbevares forsvarligt om vinteren
  • Sikkerhed – Gå aldrig på kompromis. Vi har samlet de væsentligste overvejelser i et særskilt afsnit
  • Tilladelse til opsætning – Det er vigtigt at søge om tilladelse hos de relevante myndigheder fx kommunen, naturstyrelsen, kystdirektoratet el.lign. Inddrag dem gerne i processen

Er der virksomheder og beboelse i nærheden, så husk at orientere dem om jeres projekt.

Til at skabe overblik overfor de aktører, der skal inddrages i godkendelsesprocessen, skal der fremstilles et kort, der angiver præcist, hvor I har tænkt jer at banen skal placeres, og hvordan banen er tænkt afmærket.