Svømning

Sikkerhed ved undervisning i åbent vand

Der er ingen specifik dansk lovgivning, der beskriver foreningers og instruktørers ansvar for vandsikkerhed i forbindelse med undervisning i vand.

Det betyder, at svømmeklubber og instruktører efter bedste evne skal bruge deres sunde fornuft og handle på en sådan måde, at man i videst muligt omfang undgår, at der sker uheld og ulykker i forbindelse med svømmetræning og undervisning i klubregi.

Juridisk ansvar

Hvis det alligevel går galt, vil spørgsmålet om instruktørens eller klubbens eventuelle ansvar blive bedømt ud fra dansk rets almindelige erstatningsregel – den såkaldte culpa-regel.

Det betyder, at du er juridisk ansvarlig, når du ved en fejl eller forsømmelse er skyld i en ulykke. Eller sagt på en anden måde – du er kun erstatningsansvarlig, hvis du ”kan gøre for”, at et andet menneske er kommet til skade.

Det kan være sket som følge af en fejl (en konkret handling) men også ved en forsømmelse eller i særlige tilfælde en undladelse (passivitet). Populært sagt risikerer du altså at blive draget til ansvar, både når du har gjort noget, og når du ikke har gjort noget.

Anbefalinger

Bevæg dig for livet - Svømning har udarbejdet en række anbefalinger som vi opfordrer jer til at tage stilling til. Anbefalingerne er blevet til for at sikre at alle får den bedst mulige oplevelse med svømning i åbent vand.

At der er styr på sikkerheden, signalerer handlekraft og overblik. Derefter kan der fokuseres på det det virkelig handler om, at svømmerne får en god oplevelse.

Ansvarlige kontaktpersoner

Vi anbefaler altid at undervisning varetages af minimum to instruktører, hvoraf én går med i vandet og én altid forbliver på land. Instruktøren på land har det fulde sikkerhedsmæssige overblik.

For at opnå stort udbytte af undervisningen og en sikrere træning anbefaler vi en instruktør i vandet pr. 6-8 svømmere og som minimum en instruktør pr. 10 svømmere.

Minimum én af instruktørerne bør have bestået Åbent Vand Livredderprøven og/eller være uddannet kystlivredder med gældende certifikat.

Instruktør på land sørger for:

  • At medbringe mobiltelefon med opladt batteri
  • At indhente navn og telefonnummer på alle deltagere inden de går i vandet
  • At gennemgå sikkerhedsprocedurer til hændelser på land og i vand
  • At notere data på badestedet (redningsvej, strandskilt-nummer eller adresse) med henblik på evt. alarmering

Instruktøren i vand sørger for:

  • At inddele deltagerne i par/mindre grupper efter niveau
  • At angive pejlemærker, hvis ikke der svømmes på en decideret svømmebane (kan være ting i landskabet, broer eller lign.)
  • At aftale, hvor langt der svømmes ml. opsamlinger
  • At gennemgå armsignaler
  • At aftale regler (fx hvad gør vi hvis briller går i stykker? Eller hvis en har brug for en pause? Osv.)
  • At aftale sluttidspunkt

Sikkerhedsudstyr

Det behøver ikke at være et udstyrsstykke at sørge for sikkerheden når I afholder åbent vand træning. Her vores bud på det udstyr, som I dog som minimum bør sørge for:

Instruktøren på land bør have overblik over eventuelt redningsudstyr i nærheden (krans mv.)

Instruktøren i vand bør svømme med finner/zoomer, så vedkommende altid har mere overskud end svømmerne og bør desuden medbringe en redningstorpedo, så vedkommende altid kan bjerge en bevidstløs person. Instruktøren kan evt. også glide med svømmerne på en SUP.

Svømmerne bør altid anvende våddragt samt badehætte i tydelig farve, og bør svømme med en havtaske. En havtaske er ikke at betragte som redningsudstyr, men kan dog give den enkelte lidt hjælp til opdrift i en evt. presset situation.