Svømning

Ansøg om midler til jeres projekt

Til at hjælpe jer med at få skrevet en god fondsansøgning kan I høre Johan Seistrup, Klubdirektør, fortælle om sin tilgang til og erfaringerne med fundraising i Vejle Svømmeklub. I 2020 fik klubben bevilget midler fra flere forskellige fonde og puljer til opstart af nye projekter bl.a. åbent vand-svømning, parasport, udendørs-events og feriecamps.

Tjekliste til den gode fondsansøgning

Når I har fundet frem til et mindre antal fonde, som passer til jeres projekt, skal du til at skrive ansøgningen. Men hvordan skriver I en god fondsansøgning? Vi har samlet en række tips og tricks i nedenstående tjekliste.

A) Den gode ansøgning er troværdig. Den gode ansøgning viser, at I kan gennemføre projektet. Modtageren skal sidde med en følelse af, at jeres forening er den rette til at løfte opgaven. Måske er I en mindre forening, men har til gengæld eksisteret i lang tid og har en masse lokale samarbejdspartnere. Det illustrerer en hvis ballast hos jer. Tag alle forhold med. At have styr på budgettet og at have stærke samarbejdspartnere er et kvalitetsstempel og giver en sikkerhed for fondens investering i jeres projekt.

Eksempler på samarbejdspartnere kunne være:

  • Andre foreninger
  • Kommunen
  • Skoler
  • Virksomheder
  • Patientforeninger
  • Andre fonde
  • Osv.

B) Den gode ansøgning løser et problem. Foreninger løser mange samfundsopgaver, uden at I nødvendigvis selv er bevidste om det. Synliggør og beskriv klart, hvordan jeres projekt dækker et behov i samfundet omkring jer. Kan I med undersøgelser og tal dokumentere behovet eller problemet, så tag gerne det med.

C) Den gode ansøgning understreger de søgte midlers nødvendighed. Det skal gøres klart, at projektet er afhængigt af de ansøgte midler for at løse problemet. Vis, at I kan tage ansvar for økonomien. Fonden vil søge efter en form for sikkerhed i, at netop I kan veksle deres støtte til et succesfuldt projekt. Og intet føles mere sikkert end et gennemarbejdet og realistisk budget.

D) Den gode ansøgning taler til øjne og hjerter. Den gode fondsansøgning åbner først fondsbestyrelsens øjne og hjerter ved at skabe billeder og historier – dernæst åbnes pengekassen. Samarbejdet med fonden handler om en fælles sag. I har en vision om at gøre noget for nogen, og får I præsenteret det klart i ansøgningen, er fonden med jer. Det handler ikke om de penge I søger – de er blot midlet til at føre jeres - og dermed også fondens vision ud i livet.

Start med at beskrive jeres ide på tre linjer:

  • Hvad er Jeres budskab?
  • Hvad er Jeres ide?
  • Hvem gør projektet en forskel for?

Husk at sige tak

Når I får jeres bevilling, skal I huske at takke fonden. På den måde har I også mulighed for at holde døren åben til fonden i forhold til fremtidige projekter.

Servicer gerne fonden undervejs i projektet. Inviter dem til en åbningsdag eller en aktivitet. Send dem en midtvejsevaluering eller en status på, hvordan det skrider frem i forhold til succeskriterierne, så de kan se, hvad det egentlig er, de har støttet.

Gennerelt er det vigtigt at fonde og puljer, der støtter jeres projekt inkluderes i jeres løbende kommunikation. 

Typiske grunde til afslag

Nogle gange sker det naturligvis at et projekt får afslag. Det vil I med garanti også opleve. Nogle af de hyppigste årsager til afslag vil være:

Ansøgningen opfylder ikke formalia

Omkring 40% af alle ansøgninger ryger i skraldespanden, fordi de ikke opfylder formalia. Husk: Vedhæft de påkrævede bilag og undgå at overskride tidsfristen.

Hvis I vil have jeres ansøgning godkendt, så læs fondens kriterier grundigt igennem, og få andre til at dobbelttjekke, at alt er overholdt.

Projektet passer ikke med fondens værdier og målsætninger

Er projekt og fond ikke det rette match, er der ingen grund til at spilde hinandens tid. Kontakt fonden og få en hurtig afklaring på jeres idé og fondens formål.

Projektbeskrivelsen er uklar

Hvis projektet er uklart beskrevet, kan det skyldes at selve projektet er uklart og ugennemtænkt. Hvis fonden ikke kan gennemskue hvad de skal sige ja til, bliver de sværere at trække med i et samarbejde.

Budgettet er utroværdigt

Udgifter og indsatser skal hænge sammen. Et troværdigt budget signalerer en samarbejdspartner, der kan løfte opgaven. Hvis fonden ikke føler, at budgettet er realistisk, vil de se på jeres ansøgning som en risikofyldt investering.