Kommuner

Kommunesamarbejde

Målet er at mobilisere Danmark til mere fysisk aktivitet - og i samarbejde med kommunerne har vi en direkte vej til borgernes hverdag i stort set alle livssituationer. Derfor er kommunesamarbejdet helt afgørende i Bevæg dig for livet.

Udover det uformelle samarbejde mellem idrætten og kommuner, der altid har været tradition for, findes der nogle mere formelle tilgange til et samarbejde:

  • En række af DIF’s specialforbund indgår formelle samarbejdsaftaler med kommuner.
  • Alle DGI’s landsdelsforeninger indgår større eller mindre samarbejdsaftaler med de kommuner, der er beliggende i deres område.
  • Visionskommunesamarbejder – se nedenfor.

Hvis I som kommune ønsker mere information om kommuneaftaler i regi af ’Bevæg dig for livet’ så kontakt den fælles kommunale enhed.

Visionskommune

En visionskommune er en kommune, der bevidst arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til målet.
Med udgangspunkt i den enkelte kommune arbejdes der for at motivere flest muligt til fysisk aktivitet gennem en række indsatser målrettet målgrupper og arenaer, som i dag er præget af inaktivitet.


Målgrupperne og arenaerne identificeres gennem relevant data fra den enkelte kommune, så de enkelte indsatser er baseret på et solidt og velunderbygget vidensgrundlag, hvor indsatserne kan gøres målbare og løbende justeres for at sikre den nødvendige effekt.
Der er tale om en bred indsats, som involverer hele kommunen og de fleste forvaltningsområder, hvilket betyder, at arbejdet er forankret centralt i kommunen.
En visionskommuneaftale sætter en hel ny dagsorden for, hvordan der kommunalt arbejdes med idræt og bevægelse på tværs af hele kommunen i et tæt samarbejde med foreningslivet.

En Visionskommune-aftale løber over min. 5 år.

Der er på nuværende tidspunkt indgået visionsaftaler med:

Kommuner med en mindre omfattende ’Bevæg dig for livet” aftale:

Se et resume af aftalerne ved at aktivere linket på den enkelte kommune.

Den kommunale enhed for DIF og DGI

Den kommunale enhed for DIF og DGI er bosiddende i Idrættens Hus i Brøndby og har til opgave at understøtte samarbejdet med kommunerne for de to organisationer med fokus på de indgåede visionskommuneaftaler.
Ansvars- og arbejdsopgaver for enheden er:

  • Det nationale ansvar for indgåelse af visionskommuneaftaler
  • Nationalt ansvar for understøttelse af aftalernes implementering.
  • Løbende analyser, der kan understøtte arbejdet i kommunerne, herunder en årlig benchmark spørgeskemaundersøgelse i alle visionskommuner, hvor 4000 borgere i hver kommune spørges ind til deres idræts- og motionsvaner.
  • Etablering og drift af administrative som politiske netværk på tværs af kommunerne.
  • Løbende kontakt og samarbejde med andre organisationer, som kan bidrage til målopfyldelsen i visionskommunerne.
  • Ansvaret for såvel den interne vidensdeling mellem visionskommuner samt den eksterne vidensdeling til alle øvrige kommuner og interessenter.
  • Vidensbank for kommunale indsatser, der i samarbejde med civilsamfundet gør en forskel i målsætningen om flere fysisk aktive.

Den kommunale enhed kan kontaktes gennem direkte kontakt - se vores kontaktoplysninger til højre på siden.

Følg os på Facebook

Følg os på Facebook