Kommuner

Udsatte børn og unge

Få hjælp til at styrke de udsatte børn og unge i kommunen - både i de fællesskaber, de allerede er en del af og gennem nye tilbud.

Vi arbejder målrettet sammen med kommuner og foreninger i hele landet for at styrke deltagelsen i foreningslivet for børn og unge på kanten af samfundets fællesskaber. Det gør vi ikke mindst ved at ruste idrættens foreninger og fællesskaber til at skabe inkluderende miljøer

Hvad kan vi tilbyde/hjælpe jer med?

  • Viden og redskaber til at booste trivslen ude i foreningerne
  • Skoleforløb der skal styrke foreningsdeltagelsen for børn
  • Uddannelse af lokale communityledere
  • Hjælp til at forebygge og behandle overvægt blandt børn og unge

 

FORENINGSLIV FOR ALLE

Puljen 'Foreningsliv for Alle' giver foreninger mulighed for at søge økonomisk støtte til betaling af kontingent og stævnedeltagelse for børn og unge under 25 år, der har vanskeligt ved selv at betale. 

>LÆS MERE HER 

BOOST TRIVSLEN

Også i foreningslivet er der børn og unge, der mistrives og børnefælleskaber, der fungerer dårligt. Med 'Boost trivslen' får foreningslivets trænere og ledere viden og redskaber til at give trivslen et boost.

>LÆS MERE HER

DGI FOKUS - SKOLE-FORENINGSSAMARBEJDE MED INKLUSIONSPERSPEKTIV

DGI FOKUS er en forskningsbaseret model for skole-foreningsforløb på 3-6 mdr., der styrker foreningsdeltagelse for børn, som er i vanskeligheder med fx ADHD, autisme, skolevægring.

 >LÆS MERE HER

CROSSROADS

Crossroads hjælper unge, lokale rollemodeller med at bygge communities i almene boligområder. Gennem uddannelse af lokale communityledere i kommune, boligorganisation eller forening etablerer de unge aktivitetsbårne fællesskaber, der kan skabe trivsel, øget fokus og samarbejdsevner hos de unge

>LÆS MERE HER

JUMP4FUN

Kommunerne har en del af ansvaret for at forebygge og behandle overvægt blandt børn og unge. Ligeledes er de forpligtet til at skabe forhold, som giver børn og unge mulighed for at dyrke idræt. Jump4fun kan fagligt og forsvarligt hjælpe kommunen med at løse disse opgaver.

>LÆS MERE HER