Kommuner

Udviklingshandicap

Få hjælp og inspiration til at skabe tilbud for udviklingshandicappede i foreningerne i jeres kommune.

Det danske foreningsliv har mange idrætstilbud til personer med handicap, og der er idrætter for personer i alle aldre og med alle former for handicap. Mennesker med udviklingshandicaps favner bredt, hvilket afspejles i de idrætstilbud, der rummer målgruppen. Der er både tale om rene handicapidrætstilbud og inklusion i de almene idrætsforeninger – og både som enkeltpersoner eller hele hold

Hvad kan vi tilbyde/ hjælpe jer med?

  • Introduktion til udviklingshandicap og inspirationskursus med idéer til bevægelse med målgruppen
  • Etablering af idrætstilbud til mennesker med udviklingshandicap ude i jeres foreninger
  • Opkvalificering af trænere/ledere ude i jeres foreninger, både generelt og idrætsspecifikke
  • Undervisning og samarbejdsmodeller
  • Certificering af institutioner 

 

TAG PÅ KURSUS OG FÅ VIDEN OG VÆRKTØJER

Når frivillige i idrætsforeningerne møder børn og unge med fx autisme og ADHD er der brug for viden og redskaber. Det tilbyder DGI i kursusformat og som konkrete online værktøjer, I som kommune kan henvise til.

>LÆS MERE HER

KURSER FOR TRÆNERE OG LEDERE

Her finder du en oversigt over de kurser, vi kan tilbyde jeres foreninger i kommunen, der arbejder med mennesker, som har et udviklingshandicap.

>LÆS MERE HER

HOLDINKLUSION FOR SKOLER OG FORENINGER

Holdinklusion er et samarbejde mellem idrætsforening og specialskole. Målet er at oprette et nyt fritidstilbud i idrætsforeningen, hvor træningen tilpasses skolens elevgruppe. Målgruppen er børn og unge fra 0.-10. klasse med udviklingshandicap.

>LÆS MERE HER

DGI FOKUS: SKOLE-FORENINGSSAMARBEJDE MED INKLUSIONSPERSPEKIV

DGI FOKUS er en forskningsbaseret model for skole-foreningsforløb på 3-6 mdr., der styrker foreningsdeltagelse for børn, som er i vanskeligheder med fx ADHD, autisme, skolevægring.

>LÆS MERE HER

Certificeringer

IDRÆTSCERTIFICERING AF INSTITUTIONER FOR MENNESKER MED UDVIKLINGSHANDICAP

 Med en idrætscertificering klædes regionale og kommunale institutionerne på til at anvende pædagogisk idræt, leg og bevægelsesglæde samt mere fysisk aktivitet i hverdagen.

>LÆS MERE HER