Kommuner

Daginstitutioner

I Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI tror vi på, at lysten til et aktivt liv i høj grad skabes i barndommen. Organisationerne arbejder derfor for, at alle børn skal opleve glæden ved at være i bevægelse og fysisk aktive.

Daginstitutionen er en vigtig arena i de første år af børnenes liv. Det pædagogiske personales kompetencer til at inddrage idræt, leg og bevægelse i hverdagen er afgørende for børnenes motoriske udvikling og oplevelser med at være i bevægelse.

Vi anbefaler, at I som kommune udarbejder en strategi for, hvordan I implementerer idræt, leg og bevægelse på institutionsområdet.
I DIF og DGI arbejder vi målrettet med institutionsområdet og via vores forskellige koncepter, har vi mulighed for at bidrage til en udvikling tilpasset netop jeres kommune.

Hvad kan vi tilbyde jer/hjælpe jer med?

  • Kurser omkring idræt, leg og bevægelse
  • Hjælp til at arbejde med Åbent Dagtilbud
  • Certificering af vuggestuer, dagplejer og børnehaver

TRÆNERGUIDEN - LEG & BEVÆGELSE

Få inspiration til leg og aktiviteter, som udfordrer og motiverer børn i jeres børnehave, vuggestue eller dagpleje

>LÆS MERE HER

Certificeringer

BLIV IDRÆTSCERTIFICERET DAGTILBUD

DIF tilbyder, i samarbejde med VIA University College, uddannelsesforløb til hele institutionen, der sikrer, at alt personel kan anvende pædagogisk idræt, hvor idræt, leg og bevægelse bliver et centralt omdrejningspunkt i hverdagen.
Børnehaver, vuggestuer og dagplejer kan blive certificeret.

>LÆS MERE HER

BLIV DGI CERTIFICERET

Gør idræt, leg og bevægelse til en integreret del af hverdagen og skab det optimale fundament for læring og trivsel blandt børn og unge.

Her finder du certificeringer af dagpleje, børnepasser, børnehaver og vuggestuer.

>LÆS MERE HER