Kommuner

Byplanlægning og skolens fysiske rammer

Få hjælp til at skabe aktive byområder og inspiration til renovering og modernisering af skolens faciliteter.

Byplanlægning og byudvikling er vigtige faktorer for kommuner i arbejdet med at skabe attraktive rum og rammer for borgerne. Idrætsfaciliteter, byens rum og kommunens faciliteter, som for eksempel skoler, skal være attraktive og åbne for at skabe aktiv by. At borgerne oplever de fysiske rammer for idræt, motion og bevægelse som attraktive, har i sidste ende stor betydning for et godt byliv og borgernes trivsel og tryghed.
Vi kan tilbyde lokale analyser, viden om foreningsidrættens udviklingstiltag og muligheden for at indgå i tre konkrete eksempelprojekter om skabelsen af aktive byområder.

Byplanlægning skal ses i et bredt og strategisk perspektiv, hvor de kommunale folkeskoler er en vigtig ramme for bevægelse i og efter skoletid. Undersøgelser viser, at skolernes fysiske rammer er af afgørende betydning for ambitionerne om, at skoleledere, lærere og pædagoger skal sikre en aktiv skoledag. Desværre eksisterer der et stort renoveringsefterslæb på mange kommunale skoler. Det betyder, at der er et stort potentiale i at renovere og modernisere skolers fysiske rammer til fordel for både øget bæredygtighed og mere bevægelse i skoletiden, styrket lokalt samarbejde om Åben Skole og bedre udnyttelse af skolerne til foreningsaktiviteter efter skoletid.
Vi tilbyder at videreformidle viden fra eksisterende eksempelprojekter, udføre lokale analyser og indgå i eller lære af fem nye konkrete eksemprojekter om modernisering af skolers gymnastiksale.

GAMLE GYMNASTIKSALE - NYE MULIGHEDER

Få inspiration og sparring til renovering og modernisering af gymnastiksale.

>LÆS MERE HER