Kommuner

Fysisk handicap og synshandicap

Få hjælp til at styrke foreningerne i deres tilbud til mennesker med fysisk handicap og synshandicap.

Det danske foreningsliv har mange idrætstilbud til personer med handicap, og der er idrætter for personer i alle aldre og med alle former for handicap. Fysiske handicaps er eksempelvis amputationer, synshandicap, muskelsvind, spasticitet,para- og tetraplegi. Idrætten er organiseret både på individuelt hold målrettet mennesker med fysiske handicaps og synhandicap og i idrætstilbud, hvor holdet kan inkludere udøveren. Samarbejdet med kommuner er vigtigt for idrætsorganisationerne, særligt i rekrutteringsøjemed, da kommunerne ligger inde med værdifuld viden om borgerne.

Hvad kan vi tilbyde/hjælpe jer med?

  • Opkvalificering af trænere/ledere ude i jeres foreninger, både generelt og idrætsspecifikt
  • Etablering af tilbud til mennesker med fysisk handicap og synshandicap ude i jeres foreninger

KURSER FOR TRÆNERE OG LEDERE

Her finder du en oversigt over de kurser, vi kan tilbyde jeres foreninger i kommunen, der arbejder med mennesker, som har særlige behov.

>LÆS MERE HER

SKOLE OL - TILBUD TIL SKOLER I JERES KOMMUNE 

Elever med et handicap har mulighed for at få en rigtig god oplevelse til Skole OL. Eleverne kan enten konkurrere med deres klassekammerater i de klassiske Skole OL sportsgrene, eller de kan dyste i forskellige parasportdiscipliner. Alle elever kan deltage.

>LÆS MERE HER