Kommuner

Psykiske vanskeligheder

Få hjælp til at etablere tilbud til mennesker med psykiske vankeligheder i jeres kommune.

Der er lavet undersøgelse efter undersøgelse, som viser, hvilken enorm gavn mennesker har af fysisk aktivitet. Det gælder selvfølgelig også for psykisk sårbare både når vi taler fysisk sundhed, social kapital, livskvalitet og recovery.

Hvad vi kan tilbyde/hjælpe jer med?

  • Oprettelse af idrætsforening drevet af og målrettet psykisk sårbare
  • Uddannelser i Idræt for Sindet til medarbejdere eller frivillige i kommunen

LAV EN IDRÆTSFORENING FOR PSYKISK SÅRBARE

Gør lige som 30 andre danske kommuner og lav en idrætsforening drevet af og målrettet psykisk sårbare i jeres kommune.

>LÆS MERE HER

UDDANNELSE I IDRÆT FOR SINDET

Opkvalificering og kurser for både ansatte og instruktører.

>LÆS MERE HER

Certificeringer

BLIV IDRÆTSCERTIFICERET SOM BOSTED

Tilbuddet om at blive et idrætscertificeret bosted er målrettet regioner og kommuner i hele landet. Ordningen betyder ikke, at det enkelte bosted i sin grundlæggende struktur skal laves om, men nærmere kvalitetsudvikle på eksisterende arbejdsgange samt kulturen i de daglige tilbud.

>LÆS MERE HER