Kommuner

Idrætsfaciliteter, Outdoor og kommunale politikker

Få hjælp til at skabe idrætsfaciliteter og mødesteder i kommunen, der motiverer mennesker til at samles om idræt, motion og sunde fællesskaber.

 I 'Bevæg dig for livet' arbejder vi for, at idrættens fysiske rammer bliver et mødested for lokalsamfundet – i byen, på landet og i naturen. Placeringen, kvaliteten og funktionen af idrætsfaciliteter og mødesteder skal motivere mennesker til at samles om idræt, motion og sunde fællesskaber. De fysiske rammer skal være til rådighed for alle borgere i lokalsamfundet. I idrætsfaciliteterne og lokalsamfundets mødesteder skal der være plads til både høj puls, lav puls og hvilepuls.

Kommunerne er de vigtigste aktører, når det drejer sig om drift, modernisering og udbygning af idrætsfaciliteter i Danmark. Kommunernes planlægning og forvaltning på området har derfor stor betydning for kvaliteten såvel som udbuddet af idrætsfaciliteter. Vi yder konsulenthjælp, sparring og konkrete analyser til kommuner, som på en række områder udvikler de fysiske rammer for idræt, bevægelse og foreningsliv. Vi tilbyder særligt at bidrage til processen for udarbejdelse af kommunale facilitetsstrategier. En facilitetsstrategi har til formål at fastlægge langsigtet prioriteringer på facilitetsområdet, og bestemme i hvilket omfang og i hvilken rækkefølge kommunen vil udbygge, kvalitetssikre og renovere de kommunale idrætsfaciliteter.

 

STRATEGIPROCES, PROCESFACILITERING & FAGLIGSPARRING

DIF og DGI tilbyder konsulenthjælp til at fastlægge strategiproces, procesfacilitering og faglig sparring undervejs i arbejdet med at udarbejde en kommunal facilitetsstrategi.

>LÆS MERE HER

HJÆLP TIL LOKALE ANALYSER

Vi kan hjælpe med en række lokale analyser. Det kan f.eks. være interessentanalyser, analyse af lokal demografi, facilitetsanalyser, tilskudsanalyser, kapacitetsanalyser, tilskudsmodelanalyser og tilfredshedsundersøgelser. Vilkår for de enkelte ydelser aftales i det konkrete tilfælde.

>LÆS MERE HER

OUTDOORFACILITETER

Interessen for at dyrke idræt og motion i naturen har i de senere år været støt stigende i Danmark. Den stigende interesse for at dyrke idræt og motion i naturen er positiv og bidrager til, at flere danskere bliver fysisk aktive. Samtidig forpligter den også. Både myndigheder og idrætsorganisationer bør støtte og facilitere mulighederne, så idræt i naturen kan foregå på en god og bæredygtig måde uanset antallet af udøvere

Hvad kan vi tilbyde jer/hjælpe jer med?

  • Kommuneudtræk fra outdooranalyse
  • Etablering af trailcentre
  • Rådgivning og sparring

UDTRÆK FRA OUTDOORANALYSE

Vi tilbyder gratis kommuneudtræk fra DIF’s outdooranalyse 2019, som særligt er målrettet den enkelte kommune. 

>LÆS MERE HER

ETABLERING AF TRAILCENTRE

Vi tilbyder gratis eksperthjælp og sparring i forbindelse med kommuners etablering af trailcentre.
Trailcentre er en helt ny form for idrætsfaciliteter til outdoor-idræt, som bedst kan beskrives som en kombination af klubhus, depot og mødested i naturen tæt på skov, vand, stier og ruter

>LÆS MERE HER