Kommuner

Partnerskab & foreningsudvikling

En mulighed for at skabe forbindelse til foreningerne i jeres kommune

Partnerskaber

Vil du som konsulent og I som kommune gerne tættere på jeres foreninger? Vil I gerne samarbejde mere med foreningerne om fælles mål med henblik på at løfte idrætspolitikken?

Så kan partnerskaber være noget for jer. 


Det siger foreningen SMT (Silkeborg Motion/Tri-klub) om deres partnerskabsaftale med kommunen:

"Som forening er der også store fordele ved at blive en partnerskabsaftale med sin kommune. Det kan give foreningen ekstra energi og fokus, da der i partnerskabet ligger en gensidig forpligtelse mellem forening og kommune om at udføre et projekt.

 • En sparrings- og samarbejdspartner ved kommunen som også arbejder på at nå deres fælles mål
 • Bedre kontakt og en positiv åben dør ind til kommunen
 • Gensidig forpligtelse og ansvarlighed for et projekt
 • Støtte til at få sat projekter i gang
 • En øget bevidsthed om hvad foreningen kan og vil
 • Mulighed for at komme 360 grader rundt om og i foreningen


Det siger Silkeborg Kommunes konsulenter om partnerskabsaftaler:

 • Find foreningerne som vil noget for lokalsamfundet, og som er synlige
 • Ikke to partnerskabsaftaler er ens - lav dem fleksible, så de passer til foreningen og succesmuligheden øges
 • Fokuser på, at foreningen får succes - det bliver til glæde for alle parter
 • Det er vigtigt, at en partnerskabsaftale er baseret på samarbejde - lyt til foreningens ønsker og behov, og find et fælles ståsted at arbejde ud fra
 • Det kan være en fordel - men ikke afgørende - hvis I som kommune har midler, der kan hjælpe foreningerne på vej med udviklingen. Ellers kan hjælp til fonde og puljer være en mulighed
 • Tillid er afgørende for, at foreningen får succes
 • Det kan være en stor fordel at inddrage andre dele af kommunen som fx en sundhedskonsulent, som foreningen også kan få sparring hos for at skabe den bedste proces for de involverede

Foreningsudvikling


I Bevæg dig for livet kan vi hjælpe dig og din kommune med skabe de bedste rammer for foreningsudvikling. Der er mange forskellige tiltag og indsatser, der kan hjælpe foreningerne med at udvikle sig. Vi står til rådighed med sparring, så vi sammen kan finde ud af, hvordan I giver foreningerne i jeres kommune de bedste forudsætninger for at udvikle sig.

LEDERAKADEMIER - DYGTIGGØRE JERES FORENINGSLEDERE

Styrk foreningerne i din kommune med et lederakademi.

>LÆS MERE HER

 

VELKOMSTEN - BYD VARMT VELKOMMEN I FORENINGEN

Meld jer som velkomstforening eller se den værktøjskasse, vi har samlet med de bedste tip til gode velkomster i foreningslivet. 

 >LÆS MERE HER

UDVIKLING I DIN FORENING

Vi kan hjælpe dig og din bestyrelse med foreningens udfordringer og muligheder, og sætte skub i den udvikling, I ønsker for jeres forening

>LÆS MERE HER

ABC FOR MENTAL SUNDHED

Ønsker din forening at blive bedre til at tage imod nye, fastholde sine medlemmer, styrke fællesskabet i foreningen og tænke nyt om frivillighed? Så er forløbet ABC for mental sundhed lige jer!

>LÆS MERE HER

FÅ HJÆLP TIL KOMMUNIKATION I DIN FORENING

Som medlem af DGI har din forening mulighed for at få rådgivning og professionel hjælp til en bred vifte af kommunikationsopgaver. Vi kan hjælpe med alt lige fra hjemmesider, sociale medier, tryksager og kommunikationskurser.

>LÆS MERE HER