Kommuner

Sundhedsindsatser

Med sundhedsindsatserne er der fokus på at få mennesker godt i gang med et aktivt liv, hvor foreningslivet kan være medvirkende til fysisk og psykisk trivsel.

Vi arbejder ud fra det brede sundhedsbegreb. Det betyder, at det ikke blot handler om fravær af sygdom, men også om fysisk, psykisk og socialt velbefindende. Her mener vi, at idrætslivet kan tilbyde noget særligt i form af motion og sociale relationer og skabe forudsætningen for at kunne leve et aktivt liv, være del af positive fællesskaber og få en oplevelse af at have det godt.

Hvad kan vi tilbyde jer/hjælpe jer med?

DGI samarbejder med foreninger, kommuner og organisationer om at få flere mennesker ind i idrætslivet.

Dette gøres gennem partnerskaber, konkrete indsatser og vidensdeling. Vi tilbyder blandt andet:

  • Partnerskab mellem kommune, forening og DGI omkring inklusion af sygdomsramte borgere i idrætslivet
  • Uddannelse i skræddersyede træningskoncepter for mennesker, som ikke trives, er inaktive eller i sygdomsrisiko
  • Inspiration til arbejdet med at fremme sundhed og forebyggelse af sygdom
  • Hjælp til formidling af kontakter til andre aktører og vejledning om samarbejdet med eksterne parter

 

DEN DEMENSVENLIGE IDRÆTSFORENING

Gør det nemmere for mennesker med demens at være fysisk og socialt aktive i jeres forening.

Her finder du workshops, instruktøruddannelse, foreninger og inspiration.

> LÆS MERE HER

BYG BRO TIL FORENINGEN 

 Byg bro til foreningen og skab overgange fra kommunale tiltag til foreningslivet. Det skaber øget trivsel hos borgerne og øger sandsynligheden for, at borgere kommer godt videre.

>LÆS MERE HER

ABC - STYRK FORENINGENS MENTALE SUNDHED

Med forløbet ABC for mental sundhed toptuner I det, I allerede gør, så foreningen er et rart sted at være.

Her finder du bl.a. information omkring udvikling og opstart af ABC - aktiviteter.

> LÆS MERE HER

JUMP4FUN

Vi fokuserer på bevægelsesglæde, godt kammeratskab og fællesskabsfølelse.

Jump4fun er et landsdækkende træningstilbud for børn og unge med udfordringer. Vi samarbejder med kommuner, lokale foreninger, børn og forældre om at skabe bevægelsesglæde for en bestemt målgruppe.

> LÆS MERE HER