Kommuner

Udsatte voksne og veteraner

Få hjælp til at styrke udsatte voksne målgruppes deltagelse i foreningslivet.

Vi arbejder målrettet sammen med kommuner og foreninger i hele landet for at styrke deltagelsen i foreningslivet for voksne på kanten af samfundets fællesskaber. Det gør vi ikke mindst ved at ruste idrættens foreninger og fællesskaber til at skabe inkluderende miljøer. Vi har konsulenter rundt i hele landet, som har viden, gode foreningskontakter, ideer og værktøjer til netop det.  

Hvad kan vi tilbyde/hjælp jer med?

  • Rådgivning og uddannelse

DGI FORENINGSKVINDER

Foreningskvinder er engagerede kvinder, der skaber idrætsfælleskaber i deres lokalområde for sig selv og andre kvinder. De understøttes bl.a. gennem uddannelse til at indgå i bestyrelser og til selv at kunne udvikle og starte deres egen forening med idrætsaktiviteter, de brænder for. 

>LÆS MERE HER

FORENINGSLIV FOR ALLE - VOKSEN

Puljen 'Foreningsliv for Alle' giver foreningerne mulighed for at hjælpe unge op til 25 år og voksne nytilkomne flygtninge til en god start i foreningslivet med økonomisk støtte til betaling af kontingent og deltagelse i stævner. 

>LÆS MERE HER

DIF SOLDATERPROJEKT

Skadede veteraner skal tilbage til et selvstændigt og meningsfyldt liv. Projektet skal bidrage til, at psykisk og fysisk sårede veteraner inspireres og støttes til at finde tilbage til et selvstændigt og meningsfyldt liv. DIF Soldaterprojekt har arbejdet med skadede veteraner siden 2011 i et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund, Parasport Danmark og Dansk Militært Idrætsforbund. DIF Soldaterprojekt benytter overordnet tre inklusionstrin. 1. Camps og events for veteraner med og uden pårørende, 2. Lukkede træningsfællesskaber (Safe Zones) kun for skadede veteraner, 3. en tryg og direkte hjælp til at blive engageret i en idrætsforening.

Vi kan i DIF Soldaterprojekt tilbyde:

  • At agere brobyggere for skadede veteraner parallelt i deres kommunale forløb ved at introducere dem for idrætsfællesskaber i 1:1 dialog, og derigennem støtte dem i at bibeholde en sund livsstil samt opbygge nye relationer i en civil kontekst
  • Rådgivning af jer som kommune i forhold omkring inklusion af skadede veteraner i det lokale foreningsliv, i særdeleshed veterankoordinatorer, behandlingssteder, jobcentre og foreninger.
  • Vi tilbyder to årlige uddannelsesdage, hvor de frivillige, der arbejder med skadede veteraner i jeres kommune, får værktøjer på tværs af aktører til at favne målgruppen.
  • Et specifikt samarbejde med jer om aktiviteter for målgruppen i jeres kommune, med fokus på oprettelse af Safe Zones

DIF SOLDATERPROJEKT

Her kan du finde mere information omkring projektet og vores aktiviteter

>LÆS MERE HER 

Kontakt os for nærmere information