Tennis

Covid-19 anbefalinger Tennissportens Dag

Tennissportens Dag 2021 kan blive noget anderledes grundet Covid-19. Vi har derfor samlet de vigtige råd til jer.

Opdateret 13. april 2021

Covid-19 er aktuelt en del af vores hverdag i tennisklubberne og skal givetvis også håndteres på Tennissportens Dag lørdag 8. maj. Vi har her nedskrevet gode råd om tennisaktiviteterne, som tager udgangspunkt i anbefalingerne fra sundhedsmyndigheder, DGI og Dansk Tennis Forbund.

Der kan forekomme lokale eller regionale forhold, der betyder, at loftet for forsamlinger er forskelligt fra klub til klub. Vær derfor også opmærksom på de gældende regler for forsamlinger i jeres kommune op til og på Tennissportens Dag. Det vil til en hver tid være foreningens bestyrelse, der er ansvarlig for at overholde myndighedernes retningslinjer. 

Covid-19 anbefalinger til Tennissportens Dag 2021:

Følg til en hver tid myndighedernes gældende retningslinjer hos Sundhedsstyrelsen på www.sst.dk/da/corona.

 1. Klar kommunikation om Covid-19 i invitationen: Når I inviterer til Tennissportens Dag, bør I være skarpe på, hvem der kan komme hvornår. Eksempelvis kan I invitere børn og forældre i et bestemt tidsrum og unge i et andet. Således sikrer I bedre, at holdene ikke overstiger forsamlingsloftet. Vær opmærksom på, at forsamlingsloftet kan være forskelligt for børn og voksne.

 2. Kræv tilmelding for deltagelse: Opret en officiel tilmeldingsportal eller modtag tilmeldinger via mail, så I bedre kan håndtere fremmødet på dagen. I kan fx oprette separate tilmeldingsportaler til forskellige hold, så hvert hold lever op til et evt. forsamlingsloft. Vi har gjort det muligt, at I kan udfylde info om jeres tilmeldingsprocedure for udøverne via vores klubtilmeldingsformular. Så hjælper vi jer med at gøre folk opmærksom på det.

 3. Vær vaks ved indgangen: På dagen kan der komme flere mennesker end et forsamlingsloft tillader. Har I haft forhåndstilmelding, kan der også dukke folk op uden tilmelding. Husk derfor at gøre opmærksom på, at folk kan risikere at blive afvist i døren, hvis loftet for forsamling er nået. Det kan skrives på jeres Facebookbegivenhed og i jeres generelle info. Hvis der er plads til fremmødte uden tilmelding, kan I med fordel skrive dem op med henblik på at kunne lave en efterfølgende smitteopsporing og kommunikation om evt. tilfælde af smitte.

 4. Ind- og udgange: Er det muligt, kan I med fordel lave separat ind- og udgang til tennisklubben, så grupperne ikke krydser hinanden. Alternativt kan snore eller afskærmning adskille grupperne.

 5. Hjælp de nytilkomne på rette vej: Sørg for at de nytilkomne gæster får grundig info, når de ankommer, hvor de sikkert og effektivt bliver vist hen til det hold, som de skal være en del af. Det kan fx gøres ved at have en afmærket og afskærmet velkomststand ved indgangen(e). Hertil også markering af sikker afstand ved evt. kødannelse til standen.

 6. Forsamlingsloft: Luk ikke deltagere og gæster ind i hold, der er større end et evt. loft tillader. Når holdet er færdigt, skal banen tømmes for mennesker, før næste hold gives adgang. Der skelnes aktuelt mellem foreningsaktiviteter med spil på tennisbanen (loft 50 pers.) og sociale aktiviteter, hvor sidstnævnte ikke anbefales aktuelt. Husk også, at der kan være regler om x-antal kvm/person i de lokaler i anvender på dagen.

 7. Aktiviteter foregår på banen: For at leve op til retningslinjerne og rammerne for foreningsaktivitet, så har alle aktiviteter omdrejningspunkt i selve tennisspillet på tennisbanen. Sociale aktiviteter såsom grillhygge, åbningstaler og kom sammen på kryds og tværs anbefales ikke pt.

 8. Få forældrene med: Forældre til små børn skal være med i spillet på banen, da tilskuere ikke er tilladt på idrætsanlæg.

 9. Frivillige og værter: Der kan med fordel være en eller flere tovholdere, der udelukkende har ansvar for styringen af afspritning, afstand, forsamlingsloft m.m. Det kan være svært at lave en god instruktion, hvis man også skal have overblik over nytilkomne mv. Klubbens værter tæller med i det samlede antal mennesker. Det betyder, at hvis I er 2 frivillige til et hold, så tæller begge med i det samlede antal.

 10. Giv instruktioner og info med afstand: Vær opmærksom på, at I ikke kommer for tæt på deltagerne. Instruktioner på banen gives med afstand, hvor I undgår berøring af spillernes ketsjere mv.

 11. Sikker afstand mellem spillerne: Tænk over muligheden for at holde afstand ved kødannelse til en aktivitet eller ved indgangen til Tennissportens Dag. Det kan fx være med snor/throw-down-lines mv. i gruset eller tape/kridtstreger mv. ved velkomststand og klubhus.

 12. Sprit hænder: Lad spillere og deltagere spritte hænder, inden de deltager i en aktivitet. Hav rigeligt håndsprit tilgængeligt ved alle indgange og hyppige kontaktpunkter såsom toiletter og aktiviteter.

 13. Sprit udstyr: Sørg jævnligt for at udstyr bliver sprittet af for at mindske risikoen for smitte. Især, hvis udstyret skal gå på skift mellem hold.

Hold jer løbende orienteret, og se også de specifikke retningslinjer for tennis på https://tennis.dk/corona/, udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis.