Tennis

Covid-19 anbefalinger Tennissportens Dag

Tennissportens Dag 2021 bliver noget anderledes grundet Covid-19. Vi har derfor samlet de vigtige råd til jer.

Opdateret 5. maj 2021

Covid-19 er aktuelt en del af vores hverdag i tennisklubberne og skal også håndteres på Tennissportens Dag lørdag 8. maj. Vi har her nedskrevet gode råd om tennisaktiviteterne, som tager udgangspunkt i anbefalingerne fra sundhedsmyndigheder, DGI og Dansk Tennis Forbund.

Der kan forekomme lokale eller regionale forhold, der betyder forskelle fra klub til klub. Vær derfor også opmærksom på de gældende regler i jeres egen kommune op til og på Tennissportens Dag. Det vil til en hver tid være foreningens bestyrelse, der er ansvarlig for at overholde myndighedernes retningslinjer. 

Covid-19 anbefalinger til Tennissportens Dag 2021:

Følg til en hver tid myndighedernes gældende retningslinjer hos Sundhedsstyrelsen, som kan ses her.

 1. Klar kommunikation om Covid-19 i invitationen: Når I inviterer til Tennissportens Dag, bør I være skarpe på, hvem der kan komme hvornår. Eksempelvis kan I invitere børn og forældre i et bestemt tidsrum og unge i et andet. Således sikrer I bedre, at holdene ikke overstiger forsamlingsloftet.

 2. Kræv tilmelding for deltagelse: Opret en officiel tilmeldingsportal eller modtag tilmeldinger via mail, så I bedre kan håndtere fremmødet på dagen. I kan fx oprette separate tilmeldingsportaler til forskellige hold, så hvert hold lever op til forsamlingsloftet.

 3. Vær vaks ved indgangen: På dagen kan der komme flere mennesker end et forsamlingsloft tillader. Har I haft forhåndstilmelding, kan der også dukke folk op uden tilmelding. Gør derfor gerne opmærksom på, at folk kan risikere at blive afvist i døren, hvis loftet for forsamling er nået. Det kan skrives på jeres Facebookbegivenhed og i jeres generelle info. Hvis der er plads til fremmødte uden tilmelding, kan I med fordel skrive dem op med henblik på at kunne lave en evt. efterfølgende smitteopsporing.

 4. Ind- og udgange: Er det muligt, kan I med fordel lave separat ind- og udgang til tennisklubben, så grupperne ikke krydser hinanden unødigt. Alternativt kan skilte, snore eller afskærmning vejlede gruppernes færden.

 5. Hjælp de nytilkomne på rette vej: Sørg for at de nytilkomne gæster får grundig info, når de ankommer, hvor de sikkert og effektivt bliver vist hen til det hold, som de skal være en del af. Det kan fx gøres ved at have en afmærket og afskærmet velkomststand ved indgangen(e). Hertil også markering af sikker afstand ved evt. kødannelse til standen.

 6. Forsamlingsloft: Grupper og hold, der er større end 75 personer udendørs og 25 personer indendørs er ikke tilladt.

 7. Begræns brugen af indendørsfaciliteter: Indendørs adgang er kun tilladt ved fremvisning af gyldigt coronapas for voksne over 17 år. Husk også, at der er en regel om 4 kvm/person i indendørslokaler og -baner. Dvs., at der fx i et på klubhus på 40 kvm. max. må opholde sig 10 personer af gangen. Der skal endvidere bæres mundbind, når man går rundt indendørs i klubhuset. Så undgå generelt, at deltagerne stimler tæt sammen ved klubhuset, hvis det fx bliver dårligt vejr. Overvej heraf om det blot er toiletfaciliteterne, som holdes åbent.

 8. Aktiviteter foregår helst på banen: Det anbefales, at lade aktiviteter med omdrejningspunkt i selve tennisspillet være det bærende element.

 9. Få forældrene med: Giv forældre til små børn en afsprittet ketsjer i hånden, så de også være med i spillet på banen.

 10. Frivillige og værter: Der kan med fordel være en eller flere tovholdere, der udelukkende har ansvar for styringen af afspritning, afstand, forsamlingsloft m.m. Det kan være svært at lave en god instruktion, hvis man også skal have overblik over nytilkomne mv. Klubbens værter tæller med i det samlede antal mennesker. Det betyder, at hvis I er 2 frivillige til et hold, så tæller begge med i det samlede antal.

 11. Giv instruktioner og info med afstand: Vær opmærksom på, at I ikke kommer for tæt på deltagerne. Instruktioner på banen gives med sikker afstand, hvortil I også undgår berøring af spillernes ketsjere mv.

 12. Sikker afstand mellem spillerne: Tænk over muligheden for at holde afstand ved kødannelse til en aktivitet eller ved indgangen til Tennissportens Dag. Det kan fx være med snor/throw-down-lines mv. i gruset eller tape/kridtstreger mv. ved velkomststand og klubhus. Det anbefales at holde mindst 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til andre.

 13. Sprit hænder: Lad spillere og deltagere spritte hænder, inden de deltager i en aktivitet. Hav rigeligt håndsprit tilgængeligt ved alle indgange og hyppige kontaktpunkter såsom toiletter og aktiviteter.

 14. Sprit udstyr: Sørg jævnligt for at udstyr bliver sprittet af for at mindske risikoen for smitte. Især, hvis udstyret skal gå på skift mellem hold.
 15. Igen mulighed for sociale aktiviteter: Sundhedsstyrelsen har i sine anbefalinger åbnet op for lidt mere socialt samvær. Dvs. tennis-medlemmer kan drikke en kop kaffe efter træningen, der kan holdes spillermøder mv. Ved socialt samvær i foreningen skal retningslinjerne for brug af indendørs lokaler og udendørs idrætsfaciliteter fortsat følges, ligesom de andre smitteforebyggende tiltag skal sikres.

Hold jer løbende orienteret, og se også de specifikke retningslinjer for tennis på https://tennis.dk/corona/, udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis.