Tennis

Få viden om frivillighedens forunderlige væsen

Brugen af hvervningsværktøjet "Frivillig for Forening" kan med fordel krydres med en god indsigt i emnet frivillighed og en frivillighedsstrategi for din klub.

De potentielle frivillige i din klub kan være drevet af vidt forskellige motiver og have mod på varierende indsatser. Derfor er det smart at gå strategisk til værks, når de skal med ombord.

Her bliver du klædt på med viden og værktøjer til at gå til hånde med de frivillige hænder i foreningsregi.

● Tag temperaturen på frivilligheden i din klub med en test

• DIF har udviklet en frivillighedstest med 11 spørgsmål, der via anbefalinger og til sidst konkrete værktøjer, hjælper din forening med at fastholde og rekruttere frivillige. > Tag testen

• Bevæg dig for livet har opstillet 8 spørgsmål, som kan skabe grobund for en god dialog omkring frivillighed i din klub. > Hent spørgsmålene

● Hvad motiverer frivillige?

De frivilliges motivation er en vigtig drivkraft til at sætte skub i klubbens udvikling. Formår klubben at skabe høj motivation, er det lettere at rekruttere og fastholde frivillige i klubben. Det er dog vidt forskelligt, hvad der motiverer til at yde en frivillig indsats. 

Det er en klar fordel, at kende til den enkeltes motivionsgrundlag for at undgå for mange udskiftninger – og ligeledes for at sikre et match med de indsatser, som udføres.

7 faktorer påvirker motivationen:

– Fællesskab – Ansvar – Velgørenhed – Karriere – Belønning – Identitet – Interesse

Det er sjældent, at en frivillig kun er drevet af én årsag, og årsagerne kan skifte over tid.

• Væksthus for Ledelse viser syv frivillighedstyper, og gode råd til at lede og motivere disse. > Se mere

• DGI har en mere simpel model "Frivillighedstrappen", som kan starte dialogen i din klub. > Hent her

For 85% har det stor betydning, at hjælpe andre og gøre en forskel. 73% svarer, at det skal være sjovt, og for 63% var det sociale fællesskab afgørende.

Undersøgelse fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde (2018)

● Hvordan rekrutteres frivillige?

• DGI har udarbejdet en simpel oversigt, som giver de væsentligste råd til onboarding af frivillige. > Hent her

• Center for Frivilligt Socialt Arbejde har også lavet en oversigt med gode råd af A-Z. > Se mere

• Anvend vores gratis værktøj "Frivillig for Forening". > Kom i gang her

● En frivilligansvarlig kan gøre underværker

• Danmarks Idrætsforbund anbefaler, at idrætsforeninger opretter en funktion som frivilligansvarlig, og at denne er en del af bestyrelsen – af den simple grund, at de frivillige er foreningens vigtigste aktiv. > Læs om rollen

• DGI beskriver, hvordan rollen som frivilligansvarlig kan deles af flere, via et frivilligkorps. > Se mere

● Hvad fastholder frivillige?

• Center for Frivilligt Socialt Arbejde har delt tre artikler, hvor du får inspiration til at arbejde med fastholdelse af frivillige. > Se mere

• DGI giver her 4 gode råd til at fastholde frivillige i din forening. > Se mere

● Få værktøjerne til at lave en frivillighedsstrategi

Med alt den tilegnede viden om frivillighed, er din klub nu klar til at sætte det hele i system og få skabt et fantastisk frivillighedsmiljø. For at alle er med på vognen og trækker i samme retning, er det en fordel at udarbejde en fælles frivillighedsstrategi.

• DIF har udarbejdet et dokument, hvor din klub ved hjælp af 3 trin får skabt et overblik over frivilligheden i foreningen og hvordan den organiseres. > Hent her

• DGI udpeger fire væsentlige overvejelser for en strategi til selve rekrutteringen af frivillige. > Se mere

• DGI har yderligere lavet en oversigt over brugbare digitale værktøjer, der kan understøtte det frivillige sammenspil i din klub. > Hent her