Tennis

Hjælp Tennisdetektiv Holm med opklaringen

Afslør din viden om en sag, og få andre klubber til at begå tilsvarende gode gerninger.

Hvornår blev gerningen først begået / udtænkt?
Angiv klubbens navn / klubbernes navne.
Angiv motiverne / baggrunden for gerningen.
Angiv hvilke services og setup, der anvendes til gerningen: Program, præmier, indslag m.m.
Angiv antallet af ledere/trænere/frivillige/øvrige parter, der er involveret og hvordan ...
Angiv hvilke markedsføringstiltag, der anvendes: web, trykt invitation, sociale medier m.m.
Angiv hhv. tidsforbruget på forarbejdet, tiden anvendt i forbindelse med tiltaget og evt. opfølgning.
Angiv hvilke indtægter og udgifter, der er forbundet med sagen, herunder også evt. finansieringskilder.
Skriv hvilke gode resultater sagen medførte.
Angiv gerne nogle gode råd og erfaringer, så andre klubber kan lægge lignende planer.
Del gerne et link, hvis der findes mere info på en webadresse:
Del f.eks. invitationen, programmet, billeder og lignende brugbart "bevismateriale" ...

Vi behandler dine persondata i henhold til Bevæg dig for livets privatlivspolitik.