Tennis

Skal din klub være en vækstklub?

Stå stærkere med en vækstaftale – et målrettet udviklingsforløb tilpasset din klub i tæt samarbejde med jeres lokale tenniskonsulent.

En vækstaftale indebærer, at "Bevæg dig for livet - Tennis" bidrager aktivt til udviklingen af din klub med professionel rådgivning og sparring, tidssvarende koncepter, events, markedsføring og økonomisk støtte.

Vækstaftalen løber over 3 år, hvor vi i fællesskab opstiller målsætninger med udgangspunkt i klubbens muligheder og medlemspotentiale og udarbejder handleplaner for, hvordan og hvornår I kan opnå målene.

Formålet er at skabe involvering og engagement – og ikke mindst at skaffe nye og glade medlemmer.

En vækstaftale kan omfatte:

 • Tennissportens Dag: Invitér eksisterende og nye potentielle medlemmer til åbent hus og tennisspil.
 • Familietennis: Træningskoncept for hele familien tilpasset den travle børnefamilies hverdag.
 • Voksenintro: Et alsidigt og fleksibelt træningsforløb uden binding til voksne motionister.
 • TennisAktiv 60+: Et introforløb for nye spillere over 60 år, efterfulgt af hyggeligt holdspil i faste rammer.
 • Ungeindsats: Få hjælp til at skabe et attraktivt klubmiljø for unge spillere.
 • Tilskud til opstart af ovenstående indsatser. 
 • Uddannelse og workshops for trænere: Sæt fokus på kvalitet og gode tennisoplevelser i træningen.
 • Lokal og national markedsføring: Gør klubben synlig med målrettet og skræddersyet markedsføring.

Sådan gør vi:

Møderækken på ca. 12 timer ser typisk således ud:

 • Opstartsmøde(r) år 1 – (4 timer)
 • Opfølgningsmøde år 1 – (2 timer)
 • Planlægningsmøde år 2 – (2 timer)
 • Opfølgningsmøde år 2 – (2 timer)
 • Evalueringsmøde år 3 – (2 timer)

Opstart og planlægning
Vores samarbejde skydes i gang med et opstartsmøde, hvor vi sammen sætter fokus på:

 • Klubbens strategiske fundament: Hvad er klubbens overordnede formål (mission), og hvor ønsker klubben at bevæge sig hen (vision)?
 • Handle- og markedsføringsplan for de af vores koncepter, som matcher netop din klubs behov, eller evt. andre højaktuelle udviklingspotentialer.
 • Handle- og markedsføringsplan for Tennissportens Dag med konkrete aktiviteter og ansvarsfordeling.
 • Opstilling af vækstmål for de kommende tre år.

Opstart og planlægning kan foretages over flere møder, hvis det passer jer bedre. De beslutninger, der bliver truffet her, danner grundlag for den endelige vækstaftale og ikke mindst for den efterfølgende implementering i klubben. 

Implementering og opfølgning
I hvert af de følgende tre år afholder vi møder, hvor vi følger op på målsætningerne og planlægger den kommende sæson. Mellem møderne arbejder din klub proaktivt med indsatserne og for at opnå målene.

Emner såsom træningens kvalitet og fastholdelse af medlemmer kan også være en del af dagsordenen.

Er du i tvivl om en vækstaftale er noget for din klub, så tag fat i din lokale tenniskonsulent, så hjælper vi dig og klubben sikkert videre!  

Måske er du også interesseret i: