Tennis

Støt op om tennisklubberne i Danmark

Samarbejd med visionære og nytænkende tennisklubber, der har indgået vækstaftaler med DGI Tennis og Dansk Tennis Forbund

Bevæg dig for livet - Tennis er et samarbejde mellem DGI Tennis og Dansk Tennis Forbund. Formålet med samarbejdet er at skabe vækst og udvikling i de lokale tennisklubber og øge det samlede medlemstal i klubberne med 6.000 medlemmer frem til og med 2021. Samarbejdet er et led i den landsdækkende Bevæg dig for livet-kampagne.

Hvad er en vækstaftale?

For at nå målet om 6.000 flere medlemmer indgår 'Bevæg dig for livet - Tennis' en række vækstaftaler med interesserede tennisklubber. En vækstaftale er et målrettet vækst- og udviklingsforløb tilpasset den enkelte klub med det formål at sætte skub i udviklingen, profilere klubben og tiltrække nye medlemmer.

Vækstaftaler henvender sig særligt til klubber med et stort udviklingspotentiale og med viljen til at arbejde strategisk og målrettet med klubbens udvikling.

Vækst og medlemstilgang

Tennisklubber, der indgår en vækstaftale med DGI og DTF, arbejder målrettet for at skabe vækst og medlemstilgang og gøre tennis til en sport for alle – uanset alder og niveau. Det er klubber med en klar vision om at udbrede kendskabet til tennis som motionsform, som tør tænke ud af boksen og gå nye veje.

Tennisklubberne arbejder også målrettet med kvalitetsudvikling og med medlemmernes trivsel. De har en holdning til, hvordan man tager imod nye medlemmer, hvordan man skaber et stærkt fællesskab på tværs af klubben og et behageligt træningsmiljø, hvor alle føler sig velkomne. 

Tennisklubber med en vækstaftale er desuden velorganiserede klubber med en stærkt engagereret bestyrelse og et loyalt team af frivillige, der støtter op om klubbens arbejde. Klubbens bestyrelse arbejder strategisk med klubbens udfordringer og potentiale, har opstillet konkrete vækstmål og udarbejdet en handlingsplan for, hvordan og hvornår klubben når de opstillede mål.

Tennisklubber med en vækstaftale:

  • Har opstillet konkrete vækstmål og udarbejdet en handlingsplan, der skal sikre medlemstilgang og en positiv udvikling af klubben.
  • Støtter aktivt op om Bevæg dig for livet-kampagnen og gør en målrettet indsats for at få flere danskere i gang med at bevæge sig.
  • Har en klar holdning til, hvordan man tager godt imod nye spillere og skaber et træningsmiljø, der er rart at færdes i.
  • Arbejder målrettet med kvalitet, med at fastholde medlemmer og skabe gode tennisoplevelser – for alle.

  • Har en stærkt engageret bestyrelse, der ønsker at gøre en forskel.
  • Er en målrettet og motiveret samarbejdspartner, der gør en synlig indsats for tennissporten.

Samarbejde med en vækstklub

Indgå i et samarbejde med vækstaftale-klubberne og få en motiveret og målrettet samarbejdspartner, der gør en synlig indsats for tennissporten og har en klart defineret holdning til motion og bevægelse gennem Bevæg dig for livet-samarbejdet

Tag kontakt til en af vores konsulenter og hør nærmere om et samarbejde med en vækstklub.