Tennis

Den Store Medlemsundersøgelse 2020 – Resultater og benchmark

Få et indblik i medlemmernes tilfredshed og behov på tværs af hele tennislandet.

Den Store Medlemsundersøgelse 2020 har bogstaveligt talt været en stor succes!
Overordnet set er der indsamlet 5.146 besvarelser baseret på 102 deltagende klubber. Godt gået!
En deltagende klub er defineret som en klub, der har modtaget 5 eller flere besvarelser fra egne medlemmer.

Den Store Medlemsundersøgelse er kort fortalt et værktøj, der skaber positiv inddragelse og fungerer som en åben kommunikationskanal for klubbens egne medlemmer. Vi håber, at alle klubber vil se konstruktivt på resultaterne, hvor nye initiativer kan iværksættes på baggrund af de respektive besvarelser og anbefalinger.

Undersøgelsen kan godt anvendes til at arbejde videre med, da den i store træk er repræsentativ for dansk tennis. På baggrund af over 5.000 besvarelser og over 100 klubber, er det lykkes at få et solidt datagrundlag, der er spredt over små som store klubber fra hele landet samt fra spillere på alle erfaringsniveauer.  Især kønsfordelingen er spot on. Til gengæld skal der gøres opmærksom på, at undersøgelsen mest er baseret på besvarelser fra voksne (18+ år). Forudsætningerne uddybes nederst på siden.

Med disse forhold taget i betragtning, er vi klar til at se nærmere på hvor tilfredse medlemmerne er med forholdene i tennisklubberne. Du kan også gå direkte til det mere visuelle overblik over resultaterne her.

Stor andel af tennisspillere vil anbefale sin klub til andre

Som det ses i nedenstående diagram, så er (69%) af medlemmerne fortalere for sin tennisklub, (22%) er passivt tilfredse, mens (9%) er kritikkere /  "bagvaskere".

Det giver samlet set en Net Promoter Score (NPS) på 60 for landets tennisklubber.

Hvad er en Net Promoter Score?
NPS beregnes ved at tage procentandelen af "fortalere" minus procentandelen af "bagvaskere".
Scoren går derfor fra -100 (Alle er bagvaskere) op til 100 (Alle er fortalere).
Følgende benchmark anvendes ofte:

  • < 0: Utilfredsstillende
  • 0-50: Okay
  • 50-70: Fremragende
  • 70 <: Enestående

Hvad betyder en NPS på 60 for dansk tennis?
En NPS på 60, er klart en fremragende score! Det skal dog ses i lyset af, at denne NPS for dansk tennis er baseret på en foreningskultur kontra benchmarket, som er mere forretningsbaseret. Det er antageligt, at scoren generelt ligger en anelse højere i foreningsregi, end hvad man ser i kommerciel sammenhæng.

Der er forholdsvis få sammenlignelige idrætsstudier, primært grundet den unikke danske foreningskultur. I Nordamerika er der lavet en undersøgelse af sundhedsindustrien, og der er i gennemsnit (39%) af medlemmerne fortalere, mod (69%) af medlemmerne i de danske tennisklubber.

Alt i alt kan det derfor stadig konkluderes, at 60 er en særdeles flot NPS, hvilket også giver sig til udtryk i medlemmernes lyst til at ville fortsætte til tennis.

Langt størstedelen af medlemmerne vil fortsætte i 2021

Helt i tråd med det høje antal af fortalere, så vurderer hele (89,58%) af respondenterne, at det er ret sandsynligt eller meget sandsynligt, at de fortsat er medlem i 2021.

Dette er selvfølgelig utroligt positivt, men det skønnes ofte, at den reelle frafaldsprocent i tennisklubberne (og idræt generelt) ligger en smule højere end besvarelserne giver udtryk for. Frafald skyldes ofte skader, flytning og andre ændrede livsforhold, som er svære at forudsige. Om resultatet til dels også bærer præg af, at det kan være de mest trofaste medlemmer, der har besvaret spørgeskemaet, må vi lade være uvist.

I en kommende analyse sætter vi fokus på, hvad der adskiller de personer, der vurderer det som værende usandsynligt, at de fortsat er medlem i 2021.

Se landsgennemsnittet og signifikante fund

Du kan også få et godt indblik i medlemmernes vurdering af en lang række andre faktorer, der spiller ind i forhold til oplevelsen af at være medlem i en tennisklub: KLIK HER for at se de gennemsnitlige vurderinger af faktorer inden for kategorierne: ● Klubliv ● Træningsmiljø ● Faciliteter ● Klubledelse og -drift ● Sociale arrangementer og individuelle turneringer.

Vi byder også på mere dybdegående analyser, der blandt andet belyser, hvor landets tennisklubber er rigtig gode, og hvor der er opmærksomhedspunkter, som kan kalde på udvikling. KLIK HER for at se de aktuelt tilgængelige artikler.

Forudsætninger for analysen

Køn, alder og spillerniveau
I henhold til de seneste medlemstal er der i alt 27.635 kvinder (36,97%) og 47.108 mænd (63,03%) i klubberne. I undersøgelsen er i alt (38,61%) af besvarelserne fra kvinder og (61,39%) er fra mænd, hvilket er sammenlignelig med den reelle fordeling af aktive. Undersøgelsen er derfor repræsentativ på køn.

Der skal tages forbehold for, at det primært er voksne (18+ år), der har besvaret undersøgelsen, hvilket betyder at juniorer er underrepræsenteret.

Besvarelserne af spørgsmålet om spillerniveau følger en normalfordeling omkring øvede (54%). Dernæst kommer let øvede (23%), nybegyndere (10%), avancerede (10%) og elite (3%). Det er forventeligt at niveauet for tennisspillerne følger en normalfordeling, hvorfor besvarelserne også virker repræsentative for spillerniveau.

Svarprocent i klubberne
Den klubvise svarprocent ligger typisk mellem 10-40%, hvilket er tilfredsstillende for de fleste klubber. Der er dog sandsynlighed for, at der er flest besvarelser fra medlemmer med en stærk tilknytning til klubben, end fra medlemmer, der ikke føler et stort tilhørsforhold. Dette teoretiske bias kan give et mere fordelagtigt billede af klubben end den reelle tilstand.