Tennis

Medlemsundersøgelse: Få vigtig viden om din tennisklub

En af Tennisdetektiv Holms helt store passioner er jagten på medlemmernes værdifulde vurdering af tennisklubben. Her ligger meget foreningsguld begravet!

KILDE
Hareskov-Værløse Tennisklub
(Genåbnet sag fra 2015)

SAGEN

Hareskov-Værløse Tennisklubs klare motiv var ønsket om at finde ud af, hvordan klubben bedst muligt kunne imødekomme medlemmernes behov i forhold til aktiviteter og træning. Især var det vigtigt at finde ud af, hvad de nye medlemmer syntes om klubben. Der blev nedsat en gruppe med frivillige og ansatte, som udformede spørgeskemaet. 

Den online spørgeskemaudbyder “SurveyMonkey” blev brugt til at indhente og sortere data. 

Efter indsamlingen af data blev der afholdt en workshop for ansatte og frivillige fra udvalgene i klubben. Med udgangspunkt i dataene inddelte man workshopp-deltagerne i fire grupper. Der var fire hovedpunkter, hvorom der blev drøftet udfordringer, muligheder og nye løsninger: (1) Turneringer, (2) Træning, (3) Faciliteter og Kommunikation samt (4) Kultur, Sociale aktiviteter og Café. 

På baggrund af de fire oplæg fortsatte det videre arbejde i bestyrelsen, hvor anbefalingerne og idéerne fra hhv. spørgeskema og workshop blev prioriteret. Siden hen blev både frivillige udvalg og ansatte inddraget i processen med implementeringen. 

Spørgeskemaet blev distribueret per mail i klubbens medlemsystemet og via Facebook og hjemmeside.

TIDSRØVEREN
Udformning af spørgeskema: Fem personer (ca. 4 timer) og to personer (ca. 12 timer).

Databehandling: To personer (ca. 8 timer).

Forberedelse af Workshop: Fire personer (ml. 1 og 6 timer).

Workshop: 26 personer (3 timer).

Prioritering af indsatser: 2 bestyrelsesmøder + møder hvor trænerne var med.

Implementering/udførelse: En proces over flere år.

PENGETANKEN
Et udvidet abonnement hos SurveyMonkey i 2 måneder til 279 kr./md.

AFTRYK
Vurderingen var efterfølgende, at klubbens medlemmer generelt var tilfredse med både faciliteter, udbud af aktiviteter, træning, kulturen i foreningen og meget andet.

Klubbens ledelse blev klogere på, hvad der skulle laves mere af og på hvilke områder der skulle sættes ind for at forbedre aktiviteter, træning, faciliteter og kommunikation.

Mest opsigtsvækkende var det, at hele 95% af klubbens medlemmer gerne ville modtage informationer via mail.

Tennisdetektivens tips

  • Hvis I allerede på forhånd har en forventning om, at medlemmerne overordnet set er tilfredse med alle punkter, så kan man med fordel stille flere uddybende spørgsmål i retning af ”Hvis vi begyndte at udbyde/lave om på xxx, hvad vil du så synes …”.

  • I det videre arbejde bør der blandt andet prioriteres, hvordan nye medlemmer fastholdes. Der sker hvert år et frafald i enhver tennisklub pga. skader, manglende makker, familieforøgelse, tidspres i hverdagen og andet. Det kan være et mål og en motivation, at kunne tilbyde en forening, der kan fastholde sine medlemmer på trods af dette, (f.eks. ved at afholde flere ad-hoc arrangementer, tennis på midibaner, Fitnesstennis, flere uforpligtende aktiviteter etc.).