Tennis

Lær at bruge medlemsundersøgelsen

Se hvordan din klub kan fortolke medlemsundersøgelsen, så I kan bruge den optimalt.

Din klub modtager resultaterne via to forskellige oversigter:

1) Dashboard: En smart infografik, der visuelt viser de væsentligste resultater på en overskuelig måde. Klubbens samlede resultater er her primært fremvist som søjlediagrammer. 

2) Resultatopgørelse: Her kan I gå bag om alle de samlede resultater og bl.a. se fordelingen af besvarelserne til hvert spørgsmål.
I kan også se de enkelte besvarelser med skrevne svar om ønsker til forbedringer mv., som alle er anonyme.

Vi dykker herunder et lag dybere ned i fortolkningen af resultaterne for de forskellige spørgsmålstyper.

Fortolkning af score fra 1-5 på skalaen 'uenig/enig' 

Resultaterne giver score på: 1 (Meget uenig), 2 (Uenig), 3 (Hverken eller), 4 (Enig) og 5 (Meget enig).
Alle spørgsmål er formuleret, så det er bedst når medlemmerne er "meget enige". En samlet score nærmest 5 er derfor at foretrække. Den gennemsnitlige score kan fortolkes således:

 • < 3,0: Kræver stor opmærksomhed
 • 3,0 - 3,5: Kræver opmærksomhed
 • 3,5 - 4,0: Kan stadig forbedres
 • 4,0 - 4,5: Flot, finjusteringer kan gøres
 • 4,5 <: Meget flot score!

Obs! Fordelingen af besvarelserne skal dog også tages i betragtning. For eksempel kan en håndfuld "Meget uenige" besvarelser fx kan trække ned på en ellers overvejende andel af "Enige" og "Meget enige" besvarelser.

Anbefaling af klubben

Medlemmernes vurdering af om de vil anbefale klubben til andre på en skala fra 0-10, er baseret på en "Net Promoter Score" (NPS), som er et alment benyttet rating-værktøj.

Det betyder det enkelte medlems rating:

 • 0-6: Kritikere
 • 7-8: Passivt tilfredse
 • 9-10: Ambassadører

NPS beregnes ved at tage procentandelen af "ambassadører" minus procentandelen af "kritikere".
Scoren går derfor fra -100 (Alle er kritikere) op til 100 (Alle er ambassadører).
Følgende benchmark anvendes ofte:

 • < 0: Utilfredsstillende
 • 0-50: Okay
 • 50-70: Fremragende
 • 70 <: Enestående

Sammenligning med landsplan

Bliv klogere på, hvordan din klubs egne resultater gør sig gældende sammenlignet med landsgennemsnittet her. (Visningen er bedst på en pc-skærm).

På bagkant af "Den Store Medlemsundersøgelse" vil du også kunne se en analyse af de samlede resultater for landsplan her (pt. fra 2020).

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvordan får medlemmerne spørgeskemaet?

  I sender selv spørgeskemaet til jeres medlemmer.
  Det kan I for eksempel gøre ved at anvende vores mailskabelon, eller selv formulere en mail, hvor I indsætter linket til spørgeskemaet.

 • Hvordan modtager vi resultaterne?

  Skriv en mail til Michael Østergaard, moeh@dgi.dk, når I har sendt spørgeskemaet til jeres medlemmer.

 • Hvad er tidsplanen?

  Fra 29. september og frem til starten af november giver det mening at sende spørgeskemaet til medlemmerne i jeres klub.
  Efter søndag 14. november begynder vi analysen af resultaterne og offentliggør den klub, som har vundet bonuspræmien for den største procentandel af besvarelser i egen klub.

 • Hvordan deler vi resultaterne internt i klubben?

  De links, som I modtager til hhv. dashboard og resultatopgørelse, kan I selv sende rundt internt til alle jeres relevante interessenter. Det kræver nemlig ikke et log-in, at tilgå resultaterne.

 • Hvad med GDPR?

  Medlemsundersøgelsen tager forbehold for GDPR ved at anvende 'Bevæg dig for - livets' privatlivspolitik. Alle besvarelser er derfor anonymiseret og pseudonymiseret.

  Børn under 15 år skal besvare spørgeskemaet i samråd med en voksen.

  Privatlivspolitik: Bevæg dig for livet
 • Kan vi få egne spørgsmål med?

  Spørgeskemaet er standardiseret til tennissporten, så der tages forbehold for alle de væsentligste aspekter i tennisklubbens virke.
  Derfor er der pt. ikke mulighed for at få egne spørgsmål med.

  Der spørges ind til alt fra træningens kvalitet til banernes beskaffenhed, og medlemmer som fx ikke har deltaget i træningen bliver i stedet spurgt ind til, hvorfor de ikke har deltaget. Det er også muligt at svare 'ved ikke' til de aspekter man ikke er klar over.