Kommuner

Stort studie: Klar sammenhæng mellem idræt og trivsel

En undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut (Idan) slår endnu en gang fast, at idrætsvaner og trivsel hænger sammen. I Bevæg dig for livet har der længe været fokus på de mentale gevinster ved idræt og motion.

I en delrapport fra Idan’s seneste undersøgelse af danskernes motions- og sportsvaner zoomes der ind på sammenhængen mellem det mentale helbred og deltagelse i idræt. Her fremgår det, at der er en klar, positiv sammenhæng mellem trivsel og idrætsvaner.

Dem der trives dårligere er mindre tilbøjelige til at dyrke idræt. Og dyrker de idræt, bruger de også mindre tid på det.

- Steffen Rask, analytiker i Idan

Borgere med nedsat trivsel er med andre ord mindre aktive end borgere med en høj selvvurderet trivsel – en sammenhæng, der også påvises i andre undersøgelser. I Idan’s undersøgelse fremgår det desuden, at danskere, der ikke trives, i gennemsnit motionerer cirka en time mindre om ugen sammenlignet med borgere, der trives.

”Man kan tale om, at der er en dobbelt effekt, hvor dem der trives dårligere, er mindre tilbøjelige til at dyrke idræt. Og dyrker de idræt, bruger de også mindre tid på det,” siger Steffen Rask, der er analytiker i Idan og fortsætter:

”Resultaterne i vores undersøgelse viser dog ikke, om deltagelse i idræt i sig selv leder til bedre trivsel, eller om idrætsdeltagelsen omvendt afhænger af, om man trives. Men sammenhængen er helt tydelig”.

Masser af initiativer i gang

I Bevæg dig for livet har der hele tiden været fokus på, at idræt og bevægelse - ud over de velkendte fysiske effekter – ofte også påvirker den sociale og mentale sundhed og trivsel i en positiv retning. Derfor er der de seneste år sat et hav af initiativer i søen for danskere generelt, men også for at dæmme op for mistrivsel i specifikke målgrupper i samfundet.

F.eks. bygges der i Kolding bro mellem lokale idrætsklubber og unge tilflyttere på de videregående uddannelser. I Guldborgsund og i flere andre kommuner har de succes med at få ledige inaktive ind i de aktive foreningsfællesskaber. Og i regi af ’Parasport og Idræt for sindet’ gør særlige foreningsfællesskaber ligeledes en positiv forskel for en stor gruppe mennesker.

”Idræt, bevægelse og foreningsliv kan noget særligt, og det kan bidrage stort til den fysiske, sociale og mentale sundhed og trivsel. Der er så meget at hente på det her område, og det er jo derfor, vi arbejder målrettet for at få endnu flere borgere i Danmark til at bevæge sig og blive en del af de gode motionsfællesskaber”, siger Simon Larsen, som er programleder i Bevæg dig for livet.

Hvis du selv går og leder efter en idrætsaktivitet, der passer til dig, kan du finde en lige her.

FAKTA

  • Der er en tydelig tendens til, at danskere, der ikke trives, gennemsnitligt bruger en time mindre på motion om ugen sammenlignet med danskere, der trives (Idan).

  • Sammenhængen mellem trivsel og idræt er gældende for både børn og voksne. Sammenligner man eksempelvis de 7-15-årige børn, der trives dårligst med de børn, der trives bedst, er der en forskel i den gennemsnitlige idrætsdeltagelse på mere end 25 procentpoint (Idan).

  • Hvis man er en aktiv del af en given forening, gruppe eller organisation hver uge, er der ca. 75 procent større sandsynlighed for, at man har høj mental sundhed sammenlignet med, hvis man ikke er (Statens Institut for Folkesundhed, SDU).

OM BEVÆG DIG FOR LIVET

Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025. Det er målsætningen for den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie - en aftale, der går under navnet ’Bevæg dig for Livet’ og har som mål at sætte Danmark i bevægelse.

Nordea-fonden og TrygFonden indgår i et tæt partnerskab med DIF og DGI om at realisere visionen.