Kommuner

Status og perspektiver for BDFL

Indsatserne i Bevæg dig for livet har ’sat strøm til’ en masse danskere, og endnu flere skal være fysisk aktive i fremtiden. Ambitionen er stadig at blive verdens mest idrætsaktive nation.

Et drømmescenarie. En ledestjerne. En forestilling om fremtiden.

Sådan lyder nogle af beskrivelserne, når man googler ordet ”vision”. Og læser man videre om betydningen, står der blandt andet, at en klar vision kan inspirere, engagere og sætte retning for et stykke arbejde. Især når den er ambitiøs - og det må man sige, at Bevæg dig for livets vision er.

Da Bevæg dig for livet blev skudt i gang i 2014, lød visionen, at Danmark skulle være verdens mest idrætsaktive nation. Det gør den stadig, og DIF og DGI tror på, at vi kan nå dertil på sigt. Derfor knokles der videre med de mange gode koncepter, indsatser og samarbejder i kommuner og idrætsforeninger over hele landet.

Det mundrette måltal

Det var også før startskuddet i 2014, at talkombination 25-50-75 blev skabt. Her var ambitionen, at 75 procent af landets borgere skulle dyrke motion i 2025, og at 50 procent af befolkningen skulle dyrke idræt i en forening i samme årstal.

Ligesom visionen om at blive verdens mest idrætsaktive nation, har 25-50-75 fungeret som en god og motiverende ledestjerne. Men heller ikke her er der tale om et sort/hvidt resultatmål, der i sidste ende er altafgørende for Bevæg dig for livets succes eller fiasko.

”Det er klart, at hvis man ser det som et mål, der skulle nås, så ville vi gerne være nået ud til endnu flere – for det bliver svært at nå helt op på de tal i 2025. Men Bevæg dig for livet er en vision og ikke et projekt. Det vigtigste har været at flytte noget igennem årene, og det har vi gjort. Både på tallene, men også på danskernes forståelse af, hvad det betyder at være fysisk aktiv. Altså hele fortællingen om sammenhængen mellem idræt, sundhed og trivsel,” siger DIF’s næstformand Thomas Bach.           

Han peger blandt andet på, at der fra 2014 til 2022 er kommet 135.000 flere voksne danskere ind i idrætsforeningerne i Bevæg dig for livets fokusidrætter. Endda til trods for nogle svære år med corona. Det er glædeligt, for de inaktive voksne er visionens primære målgruppe.

Koncepterne lever videre

Samtidig viser de seneste medlemstal for DIF og DGI, at der aldrig har været flere medlemmer i landets idrætsforeninger. Og kigger man ned i Bevæg dig for livets seneste idræts- og motionsvaneundersøgelse fra 25 såkaldte visionskommuner (efteråret 2022), svarede 71 procent ’ja’ til spørgsmålet om, hvorvidt de normalt dyrker idræt og motion. En undersøgelse med knap 29.000 respondenter. 

”Der er rigtig mange gode indsatser og tværgående samarbejder i visionskommunerne, foruden en lang række idrætskoncepter, der for længst er forankret i foreninger over hele landet. Gode Bevæg dig for livet-koncepter med lave barrierer for deltagelse, som gør det nemmere at være med. De koncepter kommer også til at virke og leve videre efter 2025,” siger DGI-formand Charlotte Bach Thomassen og fortsætter:

”Derudover er der alle de indsatser og events, som har sat danskere i bevægelse uden for idrætsforeningerne. F.eks. gåfællesskabet We Walk og ikke mindst Royal Run, som de seneste år har haft langt over 90.000 tilmeldinger, hvoraf en god tredjedel deltog i et motionsløb for første gang.”

Erkendelser og justeringer 

Ikke alle motionsaktive lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at voksne bør lave minimum 20 minutters aktivitet med høj intensitet to gange om ugen. Men Bevæg dig for livets indsatser og koncepter har fået masser af danskere til at ændre adfærd og bevæge sig mere end tidligere. Set i bakspejlet er der dog også elementer, der kunne være gået bedre i visionsarbejdet:

”Selvfølgelig er der ting, vi kunne have gjort anderledes. Men det er naturligt nok i et stort samarbejde mellem mange aktører og to forskellige hovedorganisationer, at noget går bedre end andet. Til gengæld har vi justeret flere af vores indsatser og strategier undervejs ud fra de løbende resultater og erfaringer,” siger Thomas Bach.  

Et eksempel på en justeret indsats finder vi inden for løb, hvor der ikke fra start kom så mange medlemmer ind i foreningerne som håbet. Derfor blev det besluttet, at der skulle være flere tiltag, som i højere grad kunne understøtte den selvorganiserede løbsaktivitet. Herunder events som Royal Run.

Fremtidigt samarbejde og fokus på frivillighed

Thomas Bach og Charlotte Bach Thomassen slår begge fast, at arbejdet med at gøre flere danskere idrætsaktive og skabe en samfundsmæssig forandring vil fortsætte. Dog vil DIF og DGI også rette et skarpt fokus på en anden opgave, som begge organisationer har interesse i at løfte i fremtiden.   

”Det handler om frivillighed, som på nogle punkter måske er en problematik, som har overhalet det at få danskerne til at bevæge sig. Et vigtigt næste skridt handler derfor om, hvordan vi skaber frivillige fællesskaber ude i foreningerne,” siger Thomas Bach.  

Charlotte Bach Thomassen er enig og tilføjer:

”De frivillige er helt afgørende for, at vi nu har historiske 2.340.000 medlemmer i DIF og DGI’s foreninger. De er en grundsten i idrætsforeningerne, og uden dem har vi et stort problem. Derfor skal vi være gode til at rekruttere og holde på de frivillige i fremtiden, og det er vi klar over i begge organisationer,” slutter DGI-formanden.

Visionsarbejdet i Bevæg dig for livet slutter i sin nuværende form i 2025, hvor støtten fra Nordea-fonden og TrygFonden udløber. DIF og DGI er dog i fuld gang med at drøfte rammerne for et fortsat samarbejde for 2025 til 2030, hvor frivillighed altså indgår som et vigtigt element i planerne.     

FAKTA:

  • Voksne er den primære fokusgruppe i Bevæg dig for livet. Siden 2014 har der været en vækst på næsten 135.000 medlemmer i fokusidrætternes foreninger.

  • Der har aldrig været flere medlemmer i idrætsforeningerne i DIF og DGI end netop nu. Samlet set er der næsten 2.340.000 medlemmer, hvilket er historisk højt (tal for kalenderåret 2022 opgjort i 2023).
  • Mange idrætter har haft stor succes med Bevæg dig for livets idrætskoncepter, som sænker barren for deltagelse. F.eks. har floorball haft en medlemsfremgang på 67% siden 2014.
  • Antallet af medlemmer i idrætsforeningerne i de såkaldte visionskommuner er steget med 7,3%, mens landets øvrige kommuner er gået frem med 3,4%.
  • Royal Run er en del af Bevæg dig for livet og et af flere store initiativer og events, som adresserer idrætten uden for foreningerne. Løbet har haft langt over 90.000 deltagere de seneste år, hvoraf en tredjedel har deltaget i et motionsløb for første gang.
  • Bevæg dig for livet er et samarbejde mellem DIF og DGI med støtte fra TrygFonden og Nordea-fonden. Det er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie.