Kommuner

Ny idræts- og motionsvaneundersøgelse

Bevæg dig for livet har igen lavet en omfattende undersøgelse af voksnes idræts- og motionsvaner i de 28 samarbejdskommuner. Herunder en temarapport om COVID-19’s påvirkning af vanerne. 

I den tværgående rapport gives et overblik over idræts-og motionsvanerne fra 2018 til 2021 blandt borgere mellem 18 og 75 år i Bevæg dig for livets 28 samarbejdskommuner. Data er indsamlet i maj/juni 2021, og den efterfølgende analyse giver en status på idrætsaktiviteten i 2021 og udviklingen fra 2018 til 2021.

Temarapporten fokuserer udelukkende på COVID-19’s påvirkning af idræts- og motionsvanerne blandt de respondenter, der har været fysisk aktive på et tidspunkt inden for det seneste år fra svartidspunktet. I den del af undersøgelsen medvirker over 21.000 borgere fra samarbejdskommunerne, og mere end halvdelen angiver, at COVID-19 har haft en negativ indflydelse på deres idræts- og motionsvaner.

Dyk ned i de to rapporters resultater lige her:

> COVID-19’S BETYDNING FOR IDRÆTS- OG MOTIONSVANER I BEVÆG DIG FOR LIVET KOMMUNER
> BEVÆG DIG FOR LIVETS UDNERSØGELSE AF MOTIONSVANER