Tennis

Skumtennis er sand fredagssnolder for voksne

Tennisdetektiv Holm ser nærmere på, om det kan være sandt, at Jyllinge Tennis & Padel Klub har slående succes med Skumtennis for voksne ... eller om det er fup og "skumfidus".

KILDE
Jyllinge Tennis & Padel Klub
(2022)

SAGEN
Jyllinge Tennis & Padel Klub har de seneste 4 år haft stor succes med tilbud om skumtennis for voksne i byens mulithal. Faktisk så stor succes, at der er udsolgt. Her betyder "skum" nemlig høj puls, labre tennisslag og masser af glæde, fight og fællesskab mellem voksne tennisspillere. For klubben handler det grundlæggende om at kunne tilbyde borgerne i Jyllinge tennisspil og -træning i vinterhalvåret. Klubben har nemlig ikke en tennishal. 

Alle medlemmer får tilbudt indendørs skumtennistræning. For voksne er der mulighed for at spille om fredagen fra kl. 17.00-18.30, i perioden fra starten af oktober til midten af april. Træningen består af lidt slagtræning og hyggelige single- og doublekampe.

Formålene er, at:

  • styrke sammenholdet i klubben
  • holde liv i tennismiljøet i vinterhalvåret
  • tilbyde god motion og sved på panden
  • medlemmerne kan holde deres spil ved lige
  • have det supersjovt

Skumtennis udligner større forskelle i spillernes niveau, så alle kan spille med og mod hinanden. Klubben har endda flere ægtefæller, som spiller på samme hold. Efter træningen mødes spillerne nogen gange i klubhuset og får lidt koldt at drikke, men så er det også hjem og se Vild med Dans, og ellers restituere indtil næste fredag, hvor skum igen står øverst på dagsordenen.

Markedsføringen sker per mail til medlemmerne, som var med på sidste års fredagstræning, og en mail til de medlemmer, som deltog på klubbens udendørs træningshold. Herudover informeres der mundligt og laves opslag på klubbens hjemmeside.

Alle tilmeldte modtager et program i god tid, hvor de kan se start- og slutdato for træningen og hvilken træner, der er hovedansvarlig.

BAGMÆNDENE
Tre ansvarlige fra klubben står for planlægningen i august måned, hvor vinterhalvårets træningsprogram lægges for både børn og voksne. Cheftræneren laver et oplæg, og det endelige program gennemgås og lægges med to fra bestyrelsen. Der vurderes, hvor mange deltagere, som kan tilbydes træning, og hvor meget det skal koste. Programmet lanceres for medlemmerne i starten af september.

TIDSRØVEREN
I dette tilfælde er tidsrøveren ikke så meget den tid, der bruges på planlægning mv.
Det er knapheden på haltider, og derfor er klubben ikke kede af at modtage tider i idrætshallen fx fredage og søndage. Med den store efterspørgsel på skumtennis fra klubbens medlemmer, kan det sågar også være svært at fordele de tildelte haltider, så alle bliver tilgodeset og tilfredse.

PENGETANKEN
Regnskabet er rimeligt simpelt.

Indtægterne kommer fra tilmeldinger til holdet.
Det koster 700 kr./spiller at deltage, og der skal derudover tegnes medlemskab.

Udgifterne er hallejen, indkøb af skumbolde og løn til træneren.

AFTRYK
De voksne medlemmer er meget glade for at spille om fredagen. Der er stor søgning og holdet bliver hurtigt booket helt op. Det betyder ganske enkelt, at Jyllinge Tennis & Padel Klub kan fastholde deres medlemmer, selvom de ikke kan tilbyde tennisspil i en tennishal.

Tennisdetektivens tips

  • Gør træningsprogrammet tilgængeligt i god tid, og kommuniker tydeligt træningstilbuddene.

  • Sørg for at træner og deltagere forventningsafstemmer, hvad de vil have ud af skumtennistræningen.

  • Det sociale er vigtigt, så skab en hyggelig og afslappet atmosfære, hvor det er sjovt at være med.

  • Fyr bare op for musikken under udvalgte øvelser og spil, hvis der er adgang til højtaleranlæg i hallen.