Tennis

Sponsorkoncept: Benyt langsigtet strategisk planlægning

Tennisdetektiv Holm har tit undret sig over, hvordan det kan lykkes for nogle tennisklubber, at lokke penge fra sponsorer. Det er faktisk noget at et mysterium!

KILDE
Aars Tennisklub
(Genåbnet sag fra 2014)

SAGEN
I Aars Tennisklub arbejdes der kontinuerligt med at opsøge og arrangere besøg hos potentielle sponsoremner.
Motivet bag arbejdet er ganske simpelt at skaffe penge til den daglige drift, sjove aktiviteter og bedre faciliteter.
Der lagt en klar strategi, hvor klubben har vurderet, hvad midlerne skal bruges til, når en sponsor henvender sig.

For at udarbejde strategien har Aars Tennisklub gjort sig følgende strategiske overvejelser:

 • Hvorfor vil klubben have sponsorer? (Økonomi, nye tiltag, nye investeringer).
 • Hvad kræver det at få en sponsor? (Mere end en opkrævning – frivillighed, synlighed, et koncept).
 • Hvor meget tid vil man bruge på at få en sponsor? (Er man vedholdende, har man ressourcerne)?
 • Hvordan skal sponsoren være en del af klubben? (Skiltesponsor, turneringssponsor, eventsponsor, materiale- og inventarsponsor, hovedsponsor, ”sølv-" eller ”guld-sponsor").
 • Hvilke virksomheder vil klubben have som sponsor? (Image og etiske overvejelser).
 • Hvilke typer sponsorater kan klubben sælge til samme type virksomhed, og hvad skal der til for at én virksomhed kan få eneret på sit speciale i klubben?
 • Hvilken type sælger vil klubben benytte? (Overvej en person, der er lokal kendt og vedholdende).
 • Skal klubben momsregistreres? Læs mere i folderen om momsforhold for foreninger.

Aars Tennisklub forsøger at få en masse presseomtale og sørger altid for at have sponsorer med på billeder fra events og stævner, især hvis det er en turneringssponsor eller en hovedsponsor. Hvert år sendes der julekort til sponsorerne, hvor de ønskes glædelig jul og godt nytår, og der skrives lidt om året, der er gået i tennisklubben. Det kan være en god idé at indsætte et billede på julekortet af eksempelvis en aktivitet eller et turneringshold, der for eksempel er rykket op.

De billigste priser på et sponsorat har klubben sat ud fra prisen på en lille annonce i den lokale ugeavis. Argumentet for, at sponsoratet ikke skal være billigere er, at annoncen i ugeavisen kun ses i løbet af den pågældende uge, mens reklamen og synligheden i klubben varer hele året.

BAGMÆNDENE
I Aars Tennisklub er der primært to personer, der igennem alle årene har stået for arbejdet med sponsorer, men der er selvfølgelig også medlemmer, der er kommet med nye emner. Der er en klar aftale om, at ingen andre end personerne i sponsorudvalget tager kontakt til sponsorerne. Når en sponsor betaler sit sponsorbeløb, bliver denne ikke overrendt mere af os i løbet året, så virksomheden ikke finder det til gene.

TIDSRØVEREN
Anskaffelsen af sponsorer har været en løbende proces gennem mange år. Alle skilte-aftaler forlænges automatisk, så de ikke skal genforhandles årligt. Vil en sponsor ud af aftalen, skal denne opsige aftalen tre måneder inden årets udgang, men klubben fastholder selvfølgelig ikke en sponsor, der vil ud af aftalen.
De større sponsorater (ca. 20 stk.) løber generelt over fire år, så det passer med klubbens sponsortøj, og disse sponsorater bliver altid genforhandlet.

PENGETANKEN
Aars Tennisklub har sådan set kun indtægter forbundet med deres strategi. Klubben har meget få udgifter, da sponsorerne selv betaler for tryk, skilte og lignende.

AFTRYK
I Aars Tennisklub er der ca. 70 sponsorer, og sponsoraterne giver samlet set ca. 200.000 kr. årligt. Hertil kan lægges sponsorater, hvor klubben får vare såsom kød, frugt, brød, bolde, m.v. i stedet for penge. Sponsorerne er en yderst væsentlig bidragsyder til klubbens gode klubfaciliteter og tennishal.

Tennisdetektivens tips

 • Prøv at sætte nogle realistiske priser. Hellere mange sponsorer frem for få. Det gør klubben mere uafhængig, hvis en sponsor stopper. Pas på ikke at blive for afhængig af én storsponsor. Det er fristende, men risikofyldt.
 • Find en sælger, der er velkendt og vellidt blandt de lokale butiksdrivende og virksomhederne.

 • Snup allerførst de lavthængende frugter, såsom medlemmer, der har egen virksomhed.

 • Sats dernæst på de virksomheder, der er meget eksponerede i lokalområdet – se, hvilke sponsorer fodbold- eller håndklubben har.

 • Byg et loyalt forhold op til jeres sponsorer over flere år. Opret en konto hos de respektive sponsorer, hvor klubben handler, så den enkelte sponsor kan se, hvor meget I handler for om året. Få jeres medlemmer til at handle hos jeres sponsorer, og få dem til at sige, at de handler der, fordi de er sponsor i tennisklubben.

 • Køb generelt alle jeres ting hos sponsorerne, også selvom I måske kan købe det lidt billigere på nettet. Få bageren til at sponsere et bestemt beløb, I kan købe brød for. Det er billigere for bageren, og I får reelt det samme ud af det som kontanter, da I nok alligevel skal købe brød til f.eks. holdkampe. Gør det samme ved slagteren, købmanden osv.

 • Husk, at invitere sponsorer til særlige begivenheder, og giv gerne en sponsor lidt mere end denne måske forventer. Tilbyd f.eks. at de gratis kan komme med på en indbydelse eller andet, hvor de bliver promoveret. Det kan også være en gratis "sponsordag", hvor sponsorerne spiller lidt tennis og netværker med hinanden, f.eks. over en lækker gratis frokost.