Tennis

Projekt: "Få flere med på tennisbanerne"

Tennisdetektiv Holm blev sendt ud til en klub, der førhen lå stille hen, men hvor der pludselig var opstået hektik og glade dage. Hvad i alverden var der sket?

KILDE
Erritsø GIF Tennis
(Genåbnet sag fra 2017)

SAGEN
Motivet for Erritsø GIF Tennis var lysende klart. Der skulle mere liv på banerne, og især flere juniorer skulle gribe ketsjeren. Klubben havde i starten af 2015 kun 15 juniorer og en aldersfordeling med hovedvægt i den ældre ende af skalaen. 

Samlet set var klubben kommet ned på et medlemsmæssigt lavpunkt med 160 medlemmer, og sponsoropbakningen var begrænset, hvilket kun akkurat kunne få klubøkonomien til at løbe rundt.

Derfor kom der fokus på følgende initiativer, for at få sat sving i en positiv udvikling og medlemstilvækst:

Skoletennis:
Alle lokalområdets skoler blev kontaktet med informationsmateriale om tennisklubben. Samtlige 4.-7. klasser blev inviteret til at komme og prøve tennis gratis sammen med deres idrætslærere i deres skemalagte idrætstimer. Klubben stod klar med instruktion og info om tennis på en sjov og legende måde.
Over en periode på 3 sæsoner var op mod 500 skoleelever med til disse Skoletennis-events, som i sig selv har givet klubben omkring 25 nye junior-medlemmer.
Derudover er træningstilbuddene til de unge udvidet i omfang og kvalitet.

Sommerskole:
Den årlige sommerskole i skoleferien blev genindført (35 glade børn deltog i sommerferien 2017).

Efterårs Feriesjov:
I uge 42 afholdes der indendørs "Tennis Feriesjov", som er åbent for alle børn i kommunen.

Gode aktivitetstilbud året rundt:
Generelt er træningstilbuddene til børn og unge blevet udvidet i omfang og kvalitet.
Også om vinteren er juniortræningen intensiveret – med op til to ugentlige niveau-differentierede træningspas, selvom klubben ikke har egen tennishal. Der er desuden blevet arrangeret en række juniorstævner, og iværksat et øget samspil/samarbejde med naboklubberne om deltagelse i eksterne turneringer.

Flere uddannede trænere:
For at kunne lykkes med ovenstående nye indsatser, så var det afgørende at få flere trænere i klubben.
Det betød, at 10 nye frivillige klubtrænere kom i gang med at tage modulerne i klubtræner-uddannelsen.

Styrket klubidentitet:
Klubidentiteten blev sat i fokus blandt andet med egen kollektion af klubtøj og holdtøj med klubbens nye logo og nye slogan: "TENNIS FOR ALLE". Klubben havde desuden en gammel og kedelig hjemmeside primo 2015. Den fik en grafisk makeover, og det betød meget mere end klubben først antog.

Konsulentbistand:
Klubben indgik et 3-årige vækstaftale-forløb med DTF/DGI “Bevæg dig for livet”, og hele bestyrelsen har deltaget i et klubudviklingsforløb med DTF. Her blev der sat vækstmål for de kommende år og sparret på ovenstående indsatser. Ligeledes kom der med vækstaftalen fokus på at få flere voksne motionister via Voksenintro og Tennissportens Dag.

BAGMÆNDENE
Bestyrelsen består af 7 personer. Antallet af frivillige trænere er nu knap 15. Derudover har klubben ca. 35 øvrige "faste" frivillige i form af banefolk, rengøringshjælp, holdledere, indkøbere og turneringsarrangører og hjælpere til vedligehold. Hertil kom også sparringen og vejledningen fra den lokale tenniskonsulent.

TIDSRØVEREN

Udviklingen har primært været drevet af den i 2015 nye formand/cheftræner med god opbakning fra trænerteamet, alle frivillige og bestyrelsen samt i tiltagende grad af de involverede forældre.

PENGETANKEN
Primo 2015 udviste klubben et rundt årligt nul-resultat.
Ved udgangen af 2017 var klubøkonomien markant forbedret til et årligt overskud på omkring 40.000 kr. og det var endda med investeringer i ny boldmaskine, øget boldforbrug til træninger og holdkampe, udgifter til diverse nye klubevents samt ekstraordinært vedligehold til blandt andet maling af klubhus.

Primo 2015 havde klubben tre sponsorer. Et målrettet sponsorarbejde øgede dette antal til 20, og klubben gør meget for at eksponere dette samarbejde via skilte/bannere på anlægget, hjemmesiden, klubbrochure, sociale medier og specifikke sponsor-events. Sponsorerne bidrager samlet med ca. 45.000 kr. til klubkassen hvert år.

AFTRYK
Ved udgangen af udendørssæsonen 2017 var junior-medlemstallet steget til 50 juniorer fra 15 juniorer primo 2015. Ud af de 50 juniorer havde knap 10 et tennisniveau, der medvirkede til at klubben i 2018-sæsonen kunne stille op i holdturneringen med hele 12 hold fordelt helt fra de yngste juniorer til veteraner.

Tilgangen af juniorer har også trukket en del yngre forældre med sammen med deres børn.
Primo 2015 havde klubben stort set ingen medlemmer i aldersgruppen 20-40 år.
I 2017 var der ca. 30 medlemmer i denne aldersgruppe.

Samlet er medlemstallet i Erritsø GIF Tennis steget fra 160 medl. (i 2015) til 210 medl. (i 2017) – en stigning på godt 30%.

Efterfølgende har klubben holdt gryden i kog, så der per 2020 er ca. 218 aktive medlemmer.
Klubben er desuden lykkedes med dets store mål om etablering af to indendørsbaner og fire nye padelbaner.

Tennisdetektivens tips

  • En levende og aktiv frivillighedskultur er helt essentiel. Det er også nødvendigt med frontløbere, der kan og vil give den fuld gas med stort engagement og tid.

  • Det gælder om at komme ind i en god positiv spiral, og det kan tage nogle år. Flere medlemmer trækker flere til, som positive ambassadører, hvis der gode gode aktiviteter og tilbud i klubben.

  • Relevante indsatser og tilbud bør fastholdes, også efter mindre tilfredsstillende år med få deltagere, da medlems-flowet kan være stort.

  • Kommunikation og markedsføring internt og især eksternt er helt afgørende for succes. En ajour hjemmeside kombineret med en indbydende Facebookside er en god start. 

  • Et smart klublogo og en synlig og stærk klubidentitet må ikke undervurderes.