Tennis

Mobil indendørsbane: Spil tennis året rundt

Tennisdetektiv Holm har opsnappet en vaskeægte tennisaktivitet i en ellers ganske almindelig idrætshal hen over vinteren. Hvordan er det mon muligt?

KILDE
Strib Tennisklub
(Genåbnet sag fra 2014)

SAGEN
Idéen om at benytte en mobil indendørsbane i Strib opstod, da man opdagede fænomenet i Faaborg Tennisklub, hvor banen blev rullet ud i en idrætshal en hel weekend af gangen. Motivet var, at kunne tilbyde medlemmerne en tennisbane hver weekend hele vinteren, selvom ingen af klubberne i omegnen havde en tennishal.

Strib Tennisklub og de øvrige klubber i Middelfart Kommune indgik derfor et samarbejde under navnet “Lillebælt Tennis”. Her fik de selv muligheden for at benytte sig af en mobil bane, da der blev frigivet fem mobile baner fra Tennis Club Odense på grund af det nye halbyggeri i Marienlyst. Fyns Tennis Union overtog de fem baner, og Lillebælt Tennis lånte den ene bane. De øvrige mobile baner blev lånt af hhv. Assens, Nr. Broby, Hirtshals samt Faaborg, hvortil sidstnævnte har haft mulighed og efterspørgsel nok til at udvide med endnu en bane.

I praksis lægges banen ud i den lokale idrætshal fra fredag kl. 15 til søndag kl. 22. Det tager ca. 45 minutter at rulle ud og knap en time at rulle sammen igen. Strib Tennisklub tager sig af booking mv., og personale fra kommunen, i form af Lillebælthallerne, ruller banerne ud og sammen. Et mobilt underlag er fordelt i fire ruller, der opbevares på to stativer med to ruller over hinanden. Hvert stativ fylder 3 x 0,80 meter.

Med hensyn til de spillemæssige vilkår, kunne man både booke faste banetimer og løse banetimer. 
Faste timer kostede 100 kr./time for medlemmer og 125 kr./time for ikke-medlemmer. Løse timer koster 125 kr./time for alle. Banebookingen foregik online via dankort-betaling på Strib Tennisklubs hjemmeside.

BAGMÆNDENE
Det har krævet en klubkonsulent, formanden fra Strib Tennisklub, to medarbejdere i Lillebælt-hallerne samt en webmaster, der stod for opdateringer på hjemmesiden.

TIDSRØVEREN

Der gik 6 måneder fra klubben hørte om muligheden for lån af et mobilt underlag til selve åbningsdagen. I den tid blev der holdt en række projektmøder med samarbejdsklubberne, og tre planlægningsmøder med Middelfart Kommune. Den primære kontakt fra kommunen var chefen for Lillebælthallerne, der er ejet af kommunen og hører under Børne- og fritidsudvalget. 

Den lokale klubkonsulent medvirkede som koordinator på initiativet og brugte en del timer undervejs samt bistod med at flytte banen fra Odense til Strib.

PENGETANKEN
Økonomien blev drøftet og aftalt på møderne med kommunen. I starten ville kommunen prissætte en banetime til 165 kr., men efterfølgende accepterede de at reducere prisen til 100 kr. pr banetime, da ingen i området ville betale den første pris. 

Udgifter:
Diverse opstartsudgifter, ca. 1.500 kr.
Transportudgift underlag, fra Odense til Strib, ca. 3.500 kr.

Indtægter:
SparNord Fonden har sponsoreret 7.000 kr. til projektet Lillebælt Tennis.
Indtægter fra baneleje (100-125 kr. pr. banetime).

Investering i et nyt mobilt underlag:
I stedet for at låne underlaget, så har Faaborg Tennisklub for eksempel investeret i en spritny mobil bane.
Prisen for et nyt mobilt underlag (alt inkl.) er cirka kr. 250.000.

AFTRYK
Projektet startede per oktober 2014, og klubberne forpligtigede sig til at gøre hvad de kunne, så mindst 12 timer pr. weekend blev booket på fast basis. I starten lå man på blot 2-4 løse timer pr. weekend, men promovering hjalp til med at øge efterspørgslen.

Meldingerne fra Faaborg Tennisklub har været positive, og håbet for Lillebælt Tennis er at opnå samme succes.

Tennisdetektivens tips

  • Få kommunen med fra start i den praktiske håndtering af den mobile bane. Et godt samarbejde med halledelsen, der bliver ansvarlig for udlægning af banen, er altafgørende.

  • Det er en fordel, hvis klubberne i kommunen samarbejder, da det gør indtryk på kommunen. Klubsamarbejdet blev bl.a. nævnt i åbningstalen fra formanden for fritidsudvalget. Det er vigtigt, at have stor tålmodighed, så flest mulige kommer med.

  • Det tager tid for medlemmerne at vænne sig til, at de rent faktisk kan spille indendørs hele vinteren på en reel tennisbane. Derfor er tidlig og vedvarende markedsføring kombineret med massiv info til de eksisterende medlemmer nødvendigt.

Krypteret afsløring af den mobile bane