Tennis

Få vind i sejlene som ny tennisbestyrelse

Tennisdetektiv Holm har gennem to år skygget en nyvalgt bestyrelse under dens succesfulde turnaround af tennisklubben. Få de afslørende detaljer lige her.

KILDE
Ry Tennis Klub
(Genåbnet sag fra 2018)

SAGEN
Ved indgangen til 2016 havde Ry Tennis Klub nået et historisk lavt medlemstal på 102 medl. Det kaldte på nytænkning og nye kræfter. På generalforsamlingen blev en helt ny bestyrelse derfor valgt ind i Ry Tennis Klub. Tennisdetektiv Holm fik i den spændte anledning mulighed for at gå "undercover" og følge klubbens udvikling fra en ny start til en veletableret enhed over de næste to år.

Det var en nyvalgt bestyrelse, hvor motiverne blandt andet rummede ønsket om at finde et nyt stabilt grundlag for klubben, et forsøg på at skabe større ejerskab blandt medlemmerne og sikre god modtagelse af nye spillere.

Her får du et kronologisk indblik fra Tennisdetektivens logbog med iagttagelser:

Primo 2016:
Den nyvalgte bestyrelse lagde for med et åbent ”cafemøde”, hvor alle interesserede medlemmer var velkomne.
Omkring 25 ivrige og engagerede medlemmer mødte op, og en masse gode idéer kom på bordet.
Mødet blev fulgt op med en skrivelse til medlemmerne og flere nye ansigter blev inddraget i diverse frivillige udvalg.

Sæson 2016:
Flere af de første prioriterede idéer blev afprøvet og forsøgt implementeret.

Primo 2017:
Ry Tennis Klub indgik en vækstaftale med DGI/DTF, hvor de fik tilknyttet en lokal tenniskonsulent til bistand og rådgivning samt et tilskud til at kick-starte nye målrettede aktiviteter. I den forbindelse blev der sat fokus på udvalgte områder såsom medlemsrekruttering, god modtagelse af nye medlemmer, fortsat inddragelse af såvel nye som eksisterende medlemmer etc.

Sæson 2017:
Klubben etablerer en mentorordning og sætter skub på Voksenintro, Tennissportens Dag m.m.
Der udarbejdes et spørgeskema til brug for alle nye medlemmer, og bestyrelsen ringer alle medlemmer op for at få en kvalitativ vurdering og god dialog med de enkelte medlemmer. Dette bliver modtaget meget positivt og giver en god fornemmelse af hvor klubben står stærkt, og hvor der er forbedringspotentiale.

Primo 2018:
Endnu et åbent bestyrelsesmøde afholdes, og denne gang med afsæt i følgende to punkter:
(1) Opsamling på cafémødet tilbage fra primo 2016 – Hvad er der sket, hvad er der ikke blevet eksekveret på, og hvorfor har bestyrelsen foretaget de valg, som den nu engang har?
(2) Drøftelse om den fortsatte udvikling af Ry Tennisklub.
Kasseren gennemgik regnskab samt budgettet for 2018, og her med gennemgang af et alternativt budget for at illustrere vigtigheden af visse indsatser og samarbejdsrelationer.
Gennemgangen blev fulgt op af gruppearbejde og en plenum opsamling på prioritering af indsatser i 2018 samt prioritering af ”frie midler”.

Bestyrelsen fulgte arbejdet til dørs via orientering af medlemmerne i forlængelse af det åbne bestyrelsesmøde.

TIDSRØVEREN
Der blev løbende brugt mange timer, men øvelsen har været god dels i forhold til at aktivere endnu flere frivillige hænder i klubben, og dels til at prioritere på de relevante indsatser i forløbet.

AFTRYK
Det lykkedes for Ry Tennis Klub at vende skuden medlemsmæssigt med en vækst på +81 medl. fra 2016-2019.
Medlemstallet for 2019 lød på 183 medlemmer, som er det højeste antal i de seneste 9 år.
Siden hen er klubben i løbet af sæsonen 2020 vokset til over 200 medlemmer.

De tiltag og aktiviteter, som er nævnt ovenstående, ses som nogle af de væsentligste årsager til fremgangen.

Tennisdetektivens tips

  • Lad dig inspirere af denne proces, hvis din klub ønsker sig en gennemsigtig ledelse, en god dialog med nye såvel som eksisterende medlemmer samt aktivering af flere nye frivillige kræfter i klubben til både små og større opgaver.