Tennis

Om fastholdelsesforløb

Et fastholdelsesforløb er et målrettet udviklingsforløb med fokus på initiativer, der gør det sjovere og lettere, at være medlem i tennisklubben.

Fastholdelsesforløbet giver din klub mulighed for at få rådgivning og sparring med en tenniskonsulent omkring et eller flere initiativer, der sikrer endnu bedre klubservice, faciliteter, medlemstilbud og/el. aktiviteter målrettet klubbens eksisterende medlemmer.

Klubbens bestyrelse og tenniskonsulenten samarbejder om at identificere og udvælge konkrete tiltag, der kan være med til at fastholde klubbens nye som eksisterende medlemmer. Der laves en handlingsplan for, hvordan og hvornår klubben implementerer de udvalgte tiltag bedst muligt.

Din klub får helt gratis:

Klubben arbejder undervejs proaktivt med at implementere de udvalgte fastholdelsestiltag ved at efterleve handlingsplanen og ansvarsfordelingen.

Varigheden af forløbet aftales mellem klubben og konsulenten ud fra omfanget af handlingsplanen.

Tag endelig fat i din lokale tenniskonsulent, så hjælper vi dig og klubben videre med at komme i gang!