02 - Logoer

Der er i Bevæg dig for livet-sammenhænge 3 niveauer af logoer og afsendere. Direkte aktører, indirekte aktører og sponsorer

 

1. Direkte aktører

De parter, der overfor målgruppen, giver værdi til aktiviteten/projektet. Det kan være foreninger, specialforbund/afdelinger, kommuner, samarbejdspartnere m.fl.

Man skal altid sikre synlighed af de parter, der overfor målgruppen, giver værdi til aktiviten/projektet og byder aktivt ind i den konkrete aktivitet. De direkte aktører er dem, som målgruppen møder i aktiviteten/projektet.

Det kan være foreninger, DIF/specialforbund, DGI afdelinger, og kommuner m.fl. Direkte aktører står altid modsat af frisen med de indirekte aktører (se figur 2.1).

 • Direkte aktør-logoer kan versioneres i sort eller hvid
 • Direkte aktør-logoer knytter sig til top eller bund af mediet med en placering modsat af frisen med indirekte aktører
 • Direkte aktør-logoer placeres ved siden af hinanden på en horisontal linje og er altid enten højre- eller venstrestillet på mediet
 • Direkte aktør-logoer kan, af hensyn til præcis gengivelse, ikke være ubegrænsede små

OBS: Det er korrekt at DIF & DGI kan optræde både som Indirekte aktør og Direkte aktør på samme aktivitet/projekt – her kan det være en fordel på flersidet materiale at flytte
Indirekte aktør-frisen til bagsiden.

 

2. Indirekte aktører
Organisationerne, der står bag Bevæg dig for livet i et partnerskab.

Man skal altid sikre synlighed af organisationerne, der står bag Bevæg dig for livet, hvis aktiviteten/projektet er støttet af fondsmidler. Partnerskabet består af følgende ordanisationer: TrygFonden, Nordea-fonden, DGI og DIF.

Indirekte aktører står altid i en frise bestående af en klamme, et payoff og en logorække (Se figur 2.1).

 • Frisen kan versioneres i sort eller hvid
 • Frisen knytter sig altid til top eller bund af mediet
 • Frisen har, på flersidet materialer, mulighed for placering på bagside eller i en kolofon, dog ændrer frisen udtryk og størrelse, når den flyttes. Find versioner under downloads
 • Frisen kan, af hensyn til præcis gengivelse, ikke være ubegrænset lille 

> DOWNLOAD LOGOFRISER MED INDIREKTE AKTØRER HER

 

  

 

3. Sponsorer

Der kan være opgaver, hvor man skal sikre synlighed af sponsorer. Disse logoer placeres altid i et sponsorfelt i bunden af materialet. Sponsorfeltet er som udgangspunkt hvidt, men ændres til 10% sort, hvor baggrunden fordrer det (se figur 2.1).

 • Sponsor-logoer kan figurere i farve eller i sort/hvid
 • Sponsor-logoer placeres i et sponsorfelt mod bunden af et medie
 • Sponsor-logoer har, på flersidet materialer, mulighed for placering på bagside eller i en kolofon. Det er også en mulighed at lave en sponsor-takkeside i flersidet materiale
 • Sponsor-logoer har, af hensyn til den præcise gengivelse, en minimumsstørrelse