05 - Form og funktion

Man kan med fordel bruge vimpelformen, hvis man opsætter materialer fra bunden, til at danne former, hvori man kan komme billeder, tekster, illustrationer m.m.

Brug f.eks. vimpelformen:

  • med alle farver i farvepaletten
  • som grundelement til et eller flere felter og lad formene snappe/hæfte til hinanden
  • med foto og overlay i farvepalettens farver i effekterne multiply og transparens
  • med en stroke/streg i alle farver fra farvepaletten

Formen understøtter dynamikken i Bevæg dig for livet-vimplen, og kan bruges til mange forskelligartede udtryk og stadig have grobund i Bevæg dig for livet-vimplens grundform.