Velkommen til Bevæg dig for livets designguide

Vores designguide skal bidrage til, at Bevæg dig for livet får en endnu stærkere og mere genkendelig profil på tværs af idrætter og koncepter

Der er udviklet på designlinjen for Bevæg dig for livet. Mærket er i en vimpelform, så mærket i højere grad signalerer bevægelse. Vimplen flager for den gode sags tjeneste.

Designlinjen for Bevæg dig for livet muliggør et fleksibelt udtryk, og giver masser af løsningsmuligheder. I designlinjen kan man både arbejde med mange grafiske elementer eller med få, men stærke visuelle markører, der sikrer genkendelse på tværs af idrætter/koncepter. Vi sikrer synlighed for organisationerne, der står bag Bevæg dig for livet, og synlighed for de parter, der overfor målgruppen giver værdi til aktiviteten.

Designlinjen understøtter ligeledes samarbejdspartnere og andre aktører, der ønsker at blive en del af bevægelsen.

Læs mere om brugen af Bevæg dig for livet-mærket, skrifter, grafiske elementer, billeder, farver, placering af logoer for direkte- og indirekte aktører, eksempler m.m.

Har du brug for at kunne tilgå nedenstående materialer i Bevæg dig for livet-design, skal du henvende dig til din kontaktperson i DGI eller DIF/Specialforbund. 

  • Office-skabeloner med PowerPoint, brevpapir, notatpapir og rapportskabelon
  • Videoguidelines med mulighed for download af videografik
  • Mail-signatur med Bevæg dig for livet-mærket integreret
  • Bevæg dig for livet-Media - vores grafiske skabelonsystem

Guiden består af 8 punkter

Herunder gennemgåes de få designmarkører, man skal gøre brug af i designfasen af Bevæg dig for livet-materialer samt anbefalinger til elementer, man kan gøre brug af.

 

BEVÆG DIG FOR LIVET-MÆRKET

Bevæg dig for livet-mærket, der er placeret i vimplen, flager for den gode sag, signalerer bevægelse, udvikling og dynamik. Vimplen skal altid optræde på forsideniveau af alle Bevæg dig for livet-materialer.

> LÆS OM BRUGEN AF MÆRKET HER

LOGOER

Der er i Bevæg dig for livet-sammenhænge 3 niveauer af logoer og afsendere. Direkte aktører, indirekte aktører og sponsorer.

> LÆS MERE OM BRUGEN AF LOGOER HER

FARVER

Bevæg dig for livet-farvepaletten består af to primærfarver og seks sekundærfarver, som dækker mange forskellige udtryk, og som henvender sig til forskelligartede målgrupper.

> LÆS MERE OM BRUGEN AF FARVER HER

SKRIFTER

Som udgangspunk anbefaler vi Titillium som skriftvalg. Det er en moderne groteskskrift med karakter, genkendelighed og kant.

> LÆS MERE OM BRUGEN AF SKRIFTER HER

FORM OG FUNKTION

Man kan med fordel bruge vimpelformen, hvis man opsætter materialer fra bunden til at danne former, hvori man kan komme billeder, tekster, illustrationer m.m. 

> LÆS MERE OM FORM OG FUNKTION HER

DESIGNEKSEMPLER

Find eksempler i A-format med de designmarkører, man på Bevæg dig for livet-materialer skal gøre brug af (minimumskrav). Se også hvad man kan gøre brug af.

> LÆS MERE OM EKSEKVERING HER

AFVIGELSER

Der kan være undtagelser på udvalgte medier, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at placere vimplen til kant.

> LÆS MERE OM AFVIGELSER

FOTOS

Alle fotos bør understøtte det budskab og den kommunikationssituation, der ønskes formidlet. Lad fotos understøtte den pågældende idræt og tanken om at gøre flere fysisk aktive.

> LÆS MERE OM BRUGEN AF FOTOS HER