08 - Fotos

Alle fotos bør understøtte det budskab og den kommunikationssituation, der ønskes formidlet. Lad fotos understøtte den pågældende idræt og tanken om at gøre flere fysisk aktive

Målgruppen skal kunne identificere sig selv i de valgte fotos, og i aktiviteten, der afspejles. Fotos kan signalere tre forskellige temaer: Individet, idrætsgrenen eller foreningen/fællesskabet. Undgå elitære fotos.

Retningslinjer for fotografen

Foruden fokus på den enkelte udøver/individ, skal der også være fokus på individet i fællesskabet.

Fotografen kan forsøge at fange én eller flere af følgende værdier: Glæde, gejst, koncentration, fællesskab, bevægelse, målrettethed, styrke eller lignende.

Vi opfordrer til, at alle fotos tages med ekstra billedflade – altså at fotografen sikrer luft omkring motivet og IKKE beskærer billedet for hårdt. Det kan være en fordel at tilføre fotos fokus gennem tæt og dynamisk beskæring, men det bør være grafikeren og ikke fotografen, der påfører evt. beskæring. Da man i Bevæg dig for livet-regi arbejder med skrå linjer, har grafikeren ofte behov for selv at kunne lave beskæringen for at få fotot til at passe på fladen. Ligeledes er det vigtigt, fordi samme foto ofte skal kunne fungere både i høj- og bredformat.

Derudover skal fotos leveres i høj opløsning (f.eks. 500 % i 300 dpi), som giver mulighed at bruge fotos på store formater (bannere, Roll-ups m.m.).

> SE EKSEMPLER PÅ BILLEDER TIL BEVÆG DIG FOR LIVET HER