Kano og kajak

Kano og kajak

Kano- og kajaksporten er i rivende udvikling med flere aktive roere og flere medlemmer i kano- og kajakklubberne. Bevæg dig for livet - Kano og kajak vil gerne bidrage til, at endnu flere kommer på vandet i kano og kajak.

Bevæg dig for livet – Kano og kajak støtter kano- og kajakklubber, der gerne vil tiltrække og fastholde medlemmer. Samtidigt samarbejder vi med kommercielle operatører og andre partnere om at give flere mennesker mulighed for at prøve kræfter med kano- og kajaksporten.

Vi giver nybegyndere og motionsinteresserede gode oplevelser på vandet og hjælper selvorganiserede til at blive bedre roere.

Bevæg dig for livet - Kano og kajak har fokus på tre temaer:

  1. Kom godt i gang med at ro med fokus på nybegyndere og motionsinteresserede
  2. Klubtuning der er støtte til klubber, der gerne vil arbejde med rekruttering og fastholdelse
  3. Blå stier der handler om flere kajakruter og bedre adgang til vandet

Bevæg dig for livet – Kano og kajak er en del af den nationale Vision 25-50-75, der går ud på at i år 2025 er 75% af den danske befolkning idrætsaktiv og 50% er organiseret i en klub eller forening. Projektet løber i perioden 2017-2019 og er et samarbejde mellem DGI, DIF og DKF med det formål at få flere mennesker ud at ro kano og kajak, både selvorganiserede og i klubber. Projektet er støttet af Trygfonden og Nordeafonden.

Vores støtte til klubberne

1. Kom godt i gang med at ro

Vi støtter klubberne med at afholde Kom og prøv-arrangementer og Bevæg dig for livet Kajak-intro, som er et introduktionsforløb for helt nye roere. Klubber kan få hjælp i form af færdige drejebøger for arrangementer og forløb, markedsføringshjælp og tilskud til instruktører. Arrangementer og forløb kan tilpasses netop jeres klub, og der bliver udviklet forskellige forløb for de forskellige bådtyper, eksempelvis Havkajak-intro  eller SUP-intro. Klubben kan få uddannet mentorer, der aflaster klubbens instruktører på Kom og prøv-arrangementerne og Kajak-intro. Mentorerne giver nye medlemmer en god start på klublivet og gør, at flere forbliver medlemmer i klubben.

2. Klubtuning

Vi er ved at finde kano- og kajakklubber, der er rigtig gode til rekruttering og fastholdelse. Vi samler de gode eksempler fra både Kano og kajak og andre idrætter i et inspirationskatalog. Hvis jeres klub i øvrigt er velkørende, er det bare at plukke forslagene i kataloget og tilpasse dem til jeres klub. Hvis jeres klub er interesseret, tilbyder vi også et udviklingsforløb, vi har valgt at kalde Klubtuning.

Vi lægger ud med et afklaringsmøde, hvor en konsulent hjælper jer til at blive klogere på, hvor klubben står, hvad I er gode til, og hvordan I kan udnytte jeres styrker, når vi arbejder med rekruttering og fastholdelse.

Det kan være, at I bare har behov for inspiration, og det kan også være, at det giver mere mening for jer med et skræddersyet forløb, hvor vi hjælper jer med at tune jeres klub, så I bliver bedre til rekruttering og fastholdelse. Klubtuningsforløbene er gratis.

3. Blå stier

Vi arbejder for at oprette et landsdækkende net af kajakuter og samle viden om alle de lokale ruter et sted, så klubmedlemmer og selvorganiserede kano- og kajakroere kan finde godt ro vand – uanset hvor i landet de er. Vi arbejder med myndigheder og andre interesseorganisationer om bedre adgang til vandet.