Kano, Kajak og SUP

Kano og kajak

Kano- og kajaksporten er i rivende udvikling med flere aktive roere og flere medlemmer i kano- og kajakklubberne. Bevæg dig for livet - Kano og kajak vil bidrage til, at endnu flere kommer på vandet og ror kano, kajak eller SUP.

Bevæg dig for livet – Kano og kajak støtter kano- og kajakklubber, der gerne vil tiltrække og fastholde medlemmer. Samtidigt samarbejder vi med kommercielle aktører og andre partnere om at give flere mennesker mulighed for at prøve kræfter med kano-kajak- og SUP sporten. 

Vi vil give nybegyndere og motionsinteresserede gode oplevelser på vandet og hjælper selvorganiserede til at blive bedre roere. 

Bevæg dig for livet - Kano og kajak har fokus på tre temaer:

1. Kom godt i gang med at ro - med fokus på nybegyndere og motionsinteresserede 

2. Klubtuning - der er støtte til klubber, der gerne vil arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer 

3. Indsats for selvorganiserede roere 

Bevæg dig for livet – Kano og kajak er en del af den nationale vision 25-50-75, der går ud på at i år 2025 er 75% af den danske befolkning idrætsaktive og 50% er organiseret i en klub eller forening.  

Projektet Bevæg dig for livet – Kano og Kajak er et samarbejde mellem DGI, DIF og DKF med det formål at få flere mennesker ud at ro kano, kajak eller SUP - både selvorganiserede og i klubber. Projektet er støttet af Trygfonden og Nordeafonden. 

Vores støtte til klubberne

1. Kom godt i gang med at ro

Vi hjælper klubberne med at få vist sig frem for potentielle nye medlemmer igennem bl.a. kom og prøv arrangementer og introforløb.  

Kom og prøv 

Kom-og-prøv arrangementer er for motionsinteresserede, der gerne vil prøve kano, kajak eller SUP.

Vi kan hjælpe med markedsføring af arrangementet på Bevæg dig for livet Facebook og Bevæg dig for livet hjemmeside.  
 
Introforløb 

Bevæg dig for livet har udarbejdet et introforløb ”light” for helt nye roere på 3x3 timer som en oplagt opfølgning på et kom-og-prøv arrangement. Introforløbet er udarbejdet med tanke på, at nye roere skal kunne prøve idrætten, før de melder sig ind i en klub. Der kan her gives tilskud til brug af instruktører.  

Arrangementer og forløb kan tilpasses netop jeres klub, og der bliver udviklet forskellige forløb for de forskellige bådtyper som f.eks. Havkajak-intro, kajakpolo-intro eller SUP-intro.  
 
Paddlers 

For at fastholde medlemmer der har meldt sig ind, kan klubben få tilskud til at uddanne Paddlers, der aflaster klubbens instruktører på Kom og prøv-arrangementerne og ved introforløbene. Paddlers skal give nye medlemmer en god start på klublivet og bidrage til at flere trives og forbliver medlemmer i klubben. 

2. Klubtuning

Hvis jeres klub er interesseret, tilbyder vi også et udviklingsforløb, vi har valgt at kalde Klubtuning. Vores konsulenter hjælper jer med at blive klogere på, hvor klubben står, hvad I er gode til, og hvordan I kan udnytte jeres styrker i jeres arbejde med rekruttering og fastholdelse i klubben. 

Det kan være, at I bare har behov for inspiration, og det kan også være, at det giver mere mening for jer med et skræddersyet forløb, hvor vi hjælper jer med at tune jeres klub, hvor I har brug for det.  

Klubtuningsforløbene er gratis. Tag gerne kontakt til en af vores konsulenter for en uforpligtende snak. 
 

3. Selvorganiserede

Vi vil det næste år have en særlig fokus på nye typer samarbejde med kommercielle aktører og andre partnere om at give flere mennesker mulighed for at prøve kræfter med kano, kajak eller SUP. 

Eksempler på potentielle samarbejdspartnere er kommuner, virksomheder, kommercielle udbydere, campingpladser og sommerhusområder. Vi skal indgå mindst 5 partnerskabsaftaler, der har til formål at få flere aktive i kano, kajak eller SUP.  

Dette kan for eksempel være visionskommuner med foruddefinerede målgrupper, større virksomheder, der tilbyder kano, kajak eller SUP som medarbejdermotion eller campingpladser, der vil tilbyde kano, kajak og SUP som aktivitet. Her er også et potentiale i øget samarbejde med det kommercielle marked for uddannelse.