Kano og kajak

Players 1st

Sæt jeres medlemmer i centrum og bliv en mere attraktiv klub

Få viden om jeres medlemmer

Players 1st er et elektronisk spørgeskema, der spørger ind til medlemmernes tilfredshed med forskellige dele af klubben. Der er spørgsmål om faciliteter, både, træning, instruktører, bestyrelse mm.

Systemet er et supplement til jeres daglige kontakt med klubbens medlemmer, og der bliver spurgt ind til de ting, man ikke lige får talt om til dagligt.

Se klubbens udvikling og sammenlign jer med andre klubber

Jeres resultater bliver præsenteret i et dashboard, der gør det meget overskueligt at se, hvad der er vigtigt for netop jeres medlemmer, hvor der er udviklingspotentialer, og hvor i bare skal fortsætte det gode arbejde.

Vi anbefaler, at i kører undersøgelsen én gang årligt i løbet af efteråret, så årets nye medlemmer har mulighed for at svare på, hvordan deres begyndelse i klubben har været.

Når i har gennemført et par undersøgelser, kan I se, hvordan jeres indsatsaer har virket. I kan også sammenligne jeres resultater med andre klubber.

Medlemmerne vil gerne bidrage til klubbens udvikling

Der er 15 kano-og kajakklubber, der har afprøvet systemet i 2018, og i 2019 har vi justeret systemet på baggrund er deres erfaringer.

Det er meget vigtigt, at i som klub på forhånd fortæller jeres medlemmer, at i går i gang med at bruge Players 1st, og at i gerne vil have deres input til at udvikle jeres klub. Til gengæld er det vores erfaringer, at medlemmerne meget gerne vil bidrage til udviklingen af klubben, og der er ret høje svarprocenter. Til gengæld forventer de også, at bestyrelsen tager resultaterne alvorligt og handler på dem.

Hvad koster det?

Players 1st koster 1.500 kroner i licens per år, så kan det hjælpe til at fastholde bare et enkelt medlem, der ellers ville have meldt sig ud, er det betalt.

Kontakt os, hvis i vil høre mere om Players 1st.

Video: Sådan indstiller du Players 1st

Video: Players 1st Absassadørscore

Video: Tolkning af resultater i Players 1st