Kano, Kajak og SUP

SUP og kajak som medarbejdermotion

Fælles oplevelser, frisk luft og motion sammen med kollegerne styrker samarbejdet og fællesskabet på arbejdspladsen. Dertil kommer, at SUP og kajak er effektiv motion, der giver bedre styrke, balance, core og kredsløb.

Ikke mindst for medarbejdere, som tilbringer mange timer ved et skrivebord og en skærm, er SUP og kajak derfor en god mulighed for meningsfuld medarbejdermotion i mange virksomheder.

I Danmark er der generelt gode muligheder for at komme til vandet – enten langs Danmarks unikke kyststrækning eller i årer og søer. Samtidig er der mange mennesker, som efterspørger aktiviteter og motion i naturen, hvilket giver arbejdspladser og personaleforeninger gode muligheder for at få langvarig succes.

Bevæg dig for livet hjælper jer godt i gang

Gennem Bevæg dig for livet er der mulighed for, at arbejdspladser kan tilbyde medarbejdere et fælles introduktionsforløb og en grundlæggende uddannelse i færdigheder og teknik, som gør det trygt og sikkert at færdes på vandet. Målet er, at man efterfølgende fortsætter med at være aktiv på vandet.

Sådan kommer I godt i gang:

  • Saml 6-8 kollegaer. Eneste forudsætninger for at deltage er lysten og modet til at lære nye færdigheder og til at hjælpe hinanden med det.
  • Find ud af, om I allerede har udstyr til rådighed, eller om I har mulighed for at låne eller leje udstyr. Ofte er der mulighed for at leje udstyr lokalt. Kender I ikke til de lokale muligheder, kan Bevæg dig for livet-konsulenten ofte vejlede jer til at finde de rette kontakter eller indkøb af udstyr til fælles brug for arbejdspladsens medarbejdere.
  • Find et egnet sted til at komme i vandet – typisk indebærer dette, at der er mulighed for at opbevare udstyret lige i nærheden af vandet, og/eller at der er gode adgangsforhold med bil. Kender I ikke selv et egnet sted, kan Bevæg dig for livet-konsulenten ofte hjælpe og vejlede.
  • Aftal datoer, forløb og detaljer omkring instruktion og undervisning med Bevæg dig for livet-konsulenten. Sæsonen strækker sig fra 1. maj til 1. oktober.

Det er ofte muligt at komme i gang med en mindre økonomisk investering. Der er gode erfaringer med at lade deltagerne bidrage med en overskuelig egenbetaling til aktiviteten. Vær opmærksom på, at Bevæg dig for livet ikke har udstyr til rådighed, så der skal findes en lokal løsning.

Er I klar? Kontakt os nu:

Konsulent, Kano, kajak og SUP
Astrid Hjorth

Tel: 22 16 80 54 / 79 40 48 79
Mail: ah@bevaegdigforlivet.dk

Sådan kan et forløb se ud:

  1. Afholdelse af ”Kom og Prøv” arrangement, hvor alle får mulighed for at prøve både kajak og SUP, med henblik på at samle nok deltagere til et instruktionsforløb (IPP2 kursus) eller et ugentligt træningshold.
  2. Vælg den aktivitet, der er mest opbakning til.
  3. Inviter deltagerne til et IPP2 kursus, eller til en fast træning.
  4. Efter velgennemført uddannelse bliver deltagerne frigivet med et IPP2-bevis.
  5. Herefter kan I aftale det videre forløb med Bevæg dig for livet-konsulenten. Det kan eksempelvis være, at I selv vil fortsætte, eller at I ønsker at blive en del af den lokale forening.

> VIL KOLLEGAERNE IKKE MED? SPØRG NABOERNE!

IPP - hvad for noget?

IPP står for I Paddle Pass, og er Dansk Kano- og Kajakforbunds uddannelsessystem i egenfærdigheder, teknik og sikkerhed.

På et IPP2 kursus er der fokus på teknik og sikkerhed med mål om, at deltagerne opnår et IPP2 bevis. I undervisningen bliver der også lagt vægt på leg, glæde og naturoplevelser. Målet er at uddanne roere til et teknisk og sikkerhedsmæssigt niveau, hvor roeren kan ro og færdes sikkert på vandet. Derudover giver beviset adgang til mange foreninger, ligesom det ofte er et krav, hvis I skal låne eller leje udstyr. IPP 2 kurset består af minimum 16 timer fordelt over 5-7 gange. Deltagerne undervises og evalueres løbende. Der er krav om, at man i løbet af kurset demonstrerer og mestrer de færdigheder og den viden, der er nødvendigt for at kunne færdes sikkert på vandet.

> LÆS MERE OM IPP

Vil du vide mere?

Konsulent, Kano, kajak og SUP
Astrid Hjorth

Tel: 22 16 80 54 / 79 40 48 79
Mail: ah@bevaegdigforlivet.dk