Kano, Kajak og SUP

SUP og kajak sammen med naboerne

Bor du i nærheden af nogle af Danmarks flotte kyststrækninger, åer eller søer? Så kan du få mere ud af naturen og lokalområdet, hvis du begynder at ro kajak eller padle på SUP. SUP og kajak er effektiv motion, der træner styrke, balance, core og kredsløb.

Og bor du i en bolig- eller grundejerforening med mulighed for fælles opbevaring af kajakker og Supboards? Så giver det god mening at gå sammen om at blive aktive på vandet. Udover at styrke jeres fællesskab, vil det også øge glæden ved jeres lokalområde, når I får nye naturoplevelser og kan betragte jeres område fra vandsiden.

Bevæg dig for livet hjælper jer godt i gang

Hvis I som bolig- og grundejerforening – eller bare som gode naboer – kan organisere jer om at deltage i fælles træninger, kan Bevæg dig for livet tilbyde jer et fælles introduktionsforløb og en grundlæggende uddannelse i færdigheder og teknik. Det vil gøre det trygt og sikkert for jer at færdes på vandet på egen hånd. Målet er, at I efterfølgende fortsætter med at være aktive på vandet – i fællesskab.

Sådan kommer I godt i gang:

  • Saml minimum 6-8 deltagere + 18 år. Eneste forudsætninger for at deltage er lysten, og modet til at lære nye færdigheder og til at hjælpe hinanden med det.
  • Find ud af, om I allerede har udstyr til rådighed, eller om I har mulighed for at låne eller leje udstyr. Ofte er der mulighed for at leje udstyr lokalt. Kender I ikke til de lokale muligheder, kan Bevæg dig for livet-konsulenten ofte vejlede jer til at finde de rette kontakter. Ønsker I at investere i jeres eget udstyr, kan konsulenten også vejlede om det.
  • Find et egnet sted til at komme i vandet – typisk indebærer dette, at der er mulighed for at opbevare udstyret lige i nærheden af vandet, og/eller at der er gode adgangsforhold med bil. Kender I ikke selv et egnet sted, kan Bevæg dig for livet-konsulenten ofte hjælpe og vejlede.
  • Aftal datoer, forløb og detaljer omkring instruktion og undervisning med Bevæg dig for livet-konsulenten. Sæsonen strækker sig fra 1. maj til 1. oktober.

Ofte vil der være en mindre egenbetaling til undervisningen. Vær desuden opmærksom på, at Bevæg dig for livet ikke har udstyr til rådighed, så der skal findes en lokal løsning.

Er I klar? Kontakt os nu:

Konsulent, Kano, kajak og SUP
Astrid Hjorth

Tel: 22 16 80 54 / 79 40 48 79
Mail: ah@bevaegdigforlivet.dk

Sådan kan et forløb se ud:

  1. Afholdelse af ”Kom og Prøv” arrangement, hvor der evt. er mulighed for at prøve både kajak og SUP, inden instruktionsforløbet går i gang.
  2. Vælg aktivitet for det videre forløb.
  3. Inviter deltagerne til et IPP2 kursus, eller til en fast træning.
  4. Afholdelse af IPP2 kursus med fokus på teknik og sikkerhed med mål om at deltagerne opnår et IPP2 bevis. Kurset består af minimum 16 timer fordelt over 5-7 gange. Deltagerne undervises og evalueres løbende. Det er krav om, at man i løbet af kurset demonstrerer og mestrer de færdigheder og den viden, der er nødvendig for at kunne færdes sikkert på vandet.
  5. Efter velgennemført uddannelse bliver deltagerne frigivet med et af IPP2-bevis. Beviset giver adgang til mange foreninger, ligesom det ofte er et krav, hvis I skal låne eller leje udstyr gennem foreninger.
  6. Herefter kan I aftale det videre forløb med Bevæg dig for livet-konsulenten. Det kan eksempelvis være, at I selv vil fortsætte på egen hånd, eller at I ønsker at blive en del af den lokale forening.

> VIL NABOERNE IKKE VÆRE MED? SPØRG KOLLEGERNE!

IPP - hvad for noget?

IPP står for I Paddle Pass, og er Dansk Kano- og Kajakforbunds uddannelsessystem i egenfærdigheder, teknik og sikkerhed.

På et IPP2 kursus er der fokus på teknik og sikkerhed med mål om, at deltagerne opnår et IPP2 bevis. I undervisningen bliver der også lagt vægt på leg, glæde og naturoplevelser. Målet er at uddanne roere til et teknisk og sikkerhedsmæssigt niveau, hvor roeren kan ro og færdes sikkert på vandet. Derudover giver beviset adgang til mange foreninger, ligesom det ofte er et krav, hvis I skal låne eller leje udstyr. IPP 2 kurset består af minimum 16 timer fordelt over 5-7 gange. Deltagerne undervises og evalueres løbende. Der er krav om, at man i løbet af kurset demonstrerer og mestrer de færdigheder og den viden, der er nødvendigt for at kunne færdes sikkert på vandet.

> LÆS MERE OM IPP

Vil du vide mere?

Konsulent, Kano, kajak og SUP
Astrid Hjorth

Tel: 22 16 80 54 / 79 40 48 79
Mail: ah@bevaegdigforlivet.dk