Kano, Kajak og SUP

Klubtuning
- gratis

Skab udvikling og vækst i din klub – vi hjælper dig på vej.

Få flere glade medlemmer

Flere medlemmer i klubben er ofte lig med flere muligheder, nye tiltag og ikke mindst mere liv og aktivitet. Vil din klub arbejde målrettet med at tiltrække og fastholde medlemmer, tilbyder vi et spændende udviklingsforløb, som vi kalder Klubtuning.

Klubtuning sætter fokus på, hvordan din klub kan øge medlemstallet, skabe loyalitet og engagement samt fastholde medlemmer. 

Det er DIN klub, det handler om

Ikke to klubber er ens, og derfor bliver udviklingsforløbet naturligvis skræddersyet, så det matcher netop din klubs særlige udfordringer og behov for udvikling. Vi bygger på jeres gode erfaringer og udnytter klubbens styrker, når vi arbejder målrettet med netop den type medlemmer, som din klub ønsker at tiltrække.

Afhængigt af netop din klubs behov og ønsker, kan udviklingsforløbet indeholde spændende inspiration til nye aktiviteter, konkret rådgivning om bestyrelsesarbejde, og hvordan man i praksis driver en kano-, kajak- og SUP-klub.

Hvem kan deltage?

Klubtuning er særligt udviklet med fokus på kano- og kajakklubber og henvender sig til klubbens bestyrelse, trænere, instruktører eller andre, der arbejder med udvikling og vækst i klubben. En konsulent fra Bevæg dig for Livet – Kano, Kajak og SUP styrer jer gennem udviklingsforløbet og tilbyder vejledning, inspiration og gode råd undervejs.

For at opnå de ønskede resultater kræver udviklingsforløbet også en aktiv og målrettet indsats fra jer, så I vil blive udfordret og få sat nyt perspektiv på en række konkrete problemstillinger i løbet af processen.

Ny inspiration – nye muligheder

Som led i udviklingsforløbet får din klub udleveret et idékatalog med masser af inspiration, gode eksempler og spændende tiltag fra andre klubber, der har haft held med at tiltrække og fastholde sine medlemmer. Vælg mellem idéer og aktiviteter inden for mange forskellige emner og tilpas dem din klub. Så bliver det ikke lettere at komme godt i gang!

Kontakt én af vores konsulenter, så hjælper vi jer i gang.

Sådan gør vi

Udviklingsforløbet er inddelt i tre faser:

1 Afklaring - Hvad vil vi, og hvad er vores mål?

Klubtuning-forløbet tager udgangspunkt i et opstartsmøde, hvor I sammen med en konsulent får sat ord på klubbens styrker og svagheder, definerer hvilken type medlemmer I gerne vil tiltrække og får opstillet overordnede mål for forløbet. I får desuden hjælp og vejledning til at formulere en handlingsplan for, hvordan I konkret vil arbejde med at tiltrække nye medlemmer.

2 Implementering – vi fører handleplanen ud i livet!

I implementeringsfasen er det tid til at føre handleplanen ud i livet og arbejde med de mange nye tiltag i praksis. Konsulenten er med på sidelinjen i hele processen og står til rådighed med hjælp og vejledning.

3 Opfølgning – nåede vi vores mål, og hvordan kommer vi videre?

Som afslutning på udviklingsforløbet evaluerer I forløbet sammen med jeres konsulent. I gør status over processen og resultaterne samt opstiller retningslinjer for, hvordan klubben kan fortsætte den positive udvikling.

Klubtuningsforløbene er gratis.

Book et klubtuningsforløb

Vi behandler dine persondata i henhold til Bevæg dig for livets privatlivspolitik.