Kano, Kajak og SUP

Bugser din makkers kajak: Workshops fastholder medlemmerne over vinteren i Jyllinge Sejlklub

Efter støtte fra Bevæg dig for livet – kano, kajak og SUP’s vinterfastholdelsespulje, arrangerede Jyllinge Sejlklub bugseringsworkshop for medlemmerne i klubben. En succes, der skabte tryggere medlemmer.

Din kajakmakker er blevet træt. Han eller hun er måske kommet til skade, eller måske er vedkommendes kajak drevet væk efter en kæntring – og det er dig, der skal bringe den tilbage. Vedkommende er nu afhængig af, at du kan bugsere kajakken med træktov. En egenskab, som er rigtig god og vigtig at kunne – og det mener Jyllinge Sejlklub også.

Derfor ansøgte de sidste år Bevæg dig for livet – kano, kajak og SUP’s vinterfastholdelsespulje til at afvikle en workshop for deres medlemmer over vinteren med det emne. Workshoppen er en aktiv del af klubbens strategi med at lave workshops for alle medlemmer over vinteren – og på den måde sikre, at medlemmerne bliver fastholdt og er knyttet til klubben over vinteren.

”Målet med workshoppen var at få flere til at blive trygge. Vi har hvert år sikret, at der er nogle vinterworkshops, så man kan afprøve sit vinterudstyr, inden du ligger i vandet. Samtidig er det en vigtig del i vores arbejde med at fastholde medlemmerne over vinteren, så man ikke glemmer kajakklubben,” siger Pernille Haugaard Jensen, der har været instruktør i Jyllinge Sejlklub de seneste 6 år.

Fra land til vand

Over vinteren har mange klubber udfordringer med frafald blandt de nyeste medlemmer i klubben. Det er dog ikke tilfældet i Jyllinge Sejlklub. Til kurset mødte 11 friske kursister og 3 instruktører op – og det er ca. 1/3 af medlemmerne i kajakklubben. Den store tilslutning er meget normalt for de workshops, som klubben laver over vinteren:

”Med vores workshops tager vi de mest almindelige situationer på vandet, og øver dem i praksis. Først med noget læring på land, og så med efterfølgende praksis ude på vandet. Det giver hvert år en stor tilslutning fra vores medlemmer, hvor alle – nye som rutinerede – bliver tilbudt at være med,” siger Pernille Haugaard Jensen.

Klubben afvikler også vinterfrigivelseskursus, som ligger i november eller december måned. Her lærer medlemmerne bl.a. om krav til påklædning, øver forskellige situationer i svømmehallen og er også igennem cases, som de kan møde på vandet.