Springsikker

Opspring ½ , 1/1 skrue

TEKNIKSTUDIE.

  1. Tilløb: Ikke for hurtigt – gerne maks. 8-10 skridt i starten
  2. Indspring:
  3. Afsæt: Under afsættet strækkes hoften og armene rækkes opad. Hovedet lige på kropsstammen.
  4. Svævefase: Oprethold kropspositionen fra slutningen af afsættet, så man hænger lodret, spændt i luften. Kig nedad ved at bruge øjnene – hold hovedet lige på kropsstammen.
  5. Landing:

PRIMÆRFEJL – FEJLRETNING

For lille stemstilling i trampolinen medfører ofte at skabes en lille rotation i afsættet og den lodrette position i luften kan ikke opretholdes – springet vælter.
Man kan øge stemstillingen ved at lave et længere indspring. Desuden er det vigtigt at fokusere på et kraftigt, hurtigt løft med armene i afsættet.

Risikomomenter

Primært kun dem, som hører til afsæt og landing (se indledning). Desuden ser man til tider, at begyndere ikke sætter af med stemstilling, men bøjer i knæene under afsættet, så kroppen nærmest ”smutter” ud af trampolinen. Dette kan medføre at ryggen overstrækkes.

Modtagning

Placering tæt på trampolinen. Vær klar til hurtig forflytning, da mange opspring bliver lange. Nærmeste hånd på ryggen og fjerneste på maven i svævefasen så tidligt som muligt og indtil landing.

Metodik

Benyt en opstilling med plint, omvendt trampet og tyk måtte. Med armene i stræk og med spændt krop hoppes fra plinten ned i trampetten og ud på tyk måtte. Fokus på den spændte krop og en korrekt kropshældning i afsættet, som gør springet relativ kort (½-1 m). Derefter normal trampetopstilling evt. med stålplinte foran trampetten til børnegymnaster. Kort tilløb og det færdige spring. Diverse redskaber kan bruges til at gøre øvelsen mere motiverende. Fx opspring til et højere niveau, over noget eller opspring, hvor man skal op og røre ringe, bomme eller lignende.

Transfer effekt

Der er i princippet positiv transfereffekt til alle trampetspring i forhold til afsættet, men ikke i forhold til at skabe rotation i afsættet.

Variationer

Opspring med knæbøjning eller bensplit:
Knæbøjning: Her foretages en knæbøjning efter afsættet lige før springets toppunkt. Samtidig føres armene ned og tager fat om skinnebenene. Udstrækning af kroppen foretages lige efter springet toppunkt. Modtagningen er den samme. Hænderne sættes på mave og ryg straks efter kroppen udstrækkes.
Bensplit: Samme timing gælder ved bensplit. Her bøjes i hoften og benene spredes samtidig med at armene føres ned til anklerne. Modtageren skal her passe på benene. Stå tæt ved trampolinen og foretag modtagningen ved at gå ind bagfra.

Opspring med ½ og 1 skrue:
Ved opspring med skruer bliver man nødt til at lave en afsætsskrue. Dvs. at man under afsættet skal lave en bevægelse primært med armene, som starter en rotation af kroppen omkring længdeaksen. Der er flere muligheder for at starte skruen end de her angivede.
½ skrue: Under afsættets armløft føres skruesiden arm (skruer man til venstre er det venstre arm) lidt hurtigere op og lidt længere op end modsatte arm. Dette starter en lille rotation af kroppen, som fortsætter efter afsættet. Hastigheden i armtrækket og springets højde vil afgøre, hvor meget der roteres. Rotation kan stoppes ved at tage armene ud til siden inden landing, men pas på modtageren.
1 skrue: Kan udføres ved at lave armaftræk med sænkede, spredte arme, der aktivt føres op og samles ved venstre skulder i slutningen af afsættet (bøj albuerne undervejs).